Lungerehabilitering og astmaskole

15.11.2016Versjon 1.0Forfatter: Ingvild Berger

Formål 

Redusere symptomer og optimalisere lungepasienters funksjon fysisk, psykisk og sosialt.

Informasjon/Påmelding 

Ved henvendelse på tlf. 22119923

Søknadsskjema finnes på

  • Legekontorene på lungeavd.
  • Elektronisk under lungeavdelingen, seksjon for lungerehabilitering
  • På hovedsiden til OUS-Ullevål, søkeord lungerehabilitering, astmaskole, KOLS-skole

Leger på andre avdelinger kan søke pasienter til lungerehabilitering og astmaskole.

Lungerehabilitering 

Anbefales pasienter med kronisk astma og kols GOLD stadium 2–4.

Dvs. at pas. som har FEV1 < 80 % og FEV1/FVC < 70 % skal få tilbud om rehabilitering.

Pas. møter 2 dager per uke i 6 uker.

Astmaskole 

Anbefales alle med astma bronkiale.

Individuell utredning hos lege, sykepleier og evt. fysioterapeut.

Kurs: 4,5 timer x 2.

Opplæring i bruk av individuelt tilpasset selvmedisineringsplan.