Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Høysensitiv CRP, P

10.11.2021Versjon 1.2

Bakgrunn 

Se omtale av CRP.

Nye metoder gjør det mulig å måle langt lavere konsentrasjoner av CRP enn tidligere, ned til 0,05-0,1 mg/L. Slike metoder kalles «høysensitiv CRP» eller «hsCRP».

 

Flere store populasjonsbaserte studier som har evaluert CRP i uselekterte asymptomatiske individer har vist at utgangsnivå av CRP har prediktiv verdi i forhold til langsiktig risiko for hjerteinfarkt, iskemisk slag og perifer vaskulær sykdom. Betydningen av CRP for kardiovaskulær risiko består også etter justering for alder, røyking, lipidnivåer, blodtrykk og diabetes.

 

Røyking og overvekt er forbundet med høyere nivåer. Enkeltstående resultater kan være vanskelige å tolke, og man bør uansett gjøre to målinger med noen ukers mellomrom, eventuelt flere dersom det er mistanke om at det kan ha foreligget samtidig, lett interkurrent sykdom eller de to måleresultatene er betydelig forskjellige.

Veiledende referanseområder 

Lav risiko: < 1 mg/L

Middels risiko: 1-3 mg/L

Høy risiko: > 3 mg/L

 

Kilde: Centers for Disease Control and Prevention og The American Heart Association.

Tolkning 

Tolkningen vanskeliggjøres ved at en lavgradig økning av CRP er uspesifikk og sees ved lette betennelsestilstander, for eksempel ved banale eller subkliniske infeksjoner. En lav verdi har derfor størst prediktiv verdi.