Analyser

Hepatitt C virus antistoff, alternativ metode

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Brukes som konfirmasjonstest ved reaktiv Hepatitt C virus antistoff primærtest. Se også Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Multisure HCV er en kvalitativ in vitro test for påvisning av antistoffer mot Hepatitt C virus i humant serum eller plasma.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv

Tolkning 

Lege tolker, kommenterer og validerer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt C.