Analyser

Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA hurtigtest

24.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Mykobakterier.
Analysen utføres direkte i prøvemateriale både respiratoriske og ikke-respiratoriske prøver.

Indikasjon for undersøkelsen:

  • Mistanke om multiresistent tuberkulose (MDR-TB)
  • Prøver fra pasienter som kommer fra områder med høy forekomst av MDR-TB
  • Behandlingssvikt
  • Prøver som krever rask avklaring
  • Prøver som kommer utenfor ordinær åpningstid/helg
  • PCR positive prøver (en positiv prøve per pasent) for å påvise eventuelle rpoB-mutasjoner og genotypisk rifampicinresistens

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvemateriale 

Respiratoriske og ikke respiratoriske prøver unntatt urin pga. lav sensitivitet.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på genpåvisning ved polymerasekjdereaksjon (GeneXpert MTB/Rif).

Metoden påviser MTB-komplekset og genetisk rifampicinresistens (rpoB mutasjoner) direkte i prøvemateriale.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Tolkning 

  • Undersøkelsen påviser MTB- komplekset og genotypisk rifampicinresistens direkte i prøvemateriale.
  • Påvisning av rifampicinresistens tyder på at at multiresistens TB kan forelige.
  • Ved vekst av MTB-komplekset fenotypisk resistensbestemmelse blir utført.