Analyser

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg)

22.09.2021Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Positiv.

Tolkning 

Merknader 

For tolkning se Hepatitt B (HBV)

 

Hepatitt B-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.