Analyser

Hepatitt B virus (HBV) s-antigen

29.05.2024Versjon 1.17

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ/Positiv.

Merknader 

Må sees i sammenheng med Hepatitt B virus (HBV) core antistoff og Hepatitt B virus (HBV) s-antistoff.

 

Hepatitt B-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.