Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Klebsiella pneumoniae

21.06.2023Versjon 1.2Forfatter: Marius HoltetGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2021 

Klebsiella pneumoniae i blodkultur, % resistens
Klebsiella pneumoniae i blodkultur, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, RH
Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, Ullevål
Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, % resistens
Klebsiella pneumoniae i urin, % resistens Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Klebsiella pneumoniae i urin, RH
Klebsiella pneumoniae i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, Ullevål
Klebsiella pneumoniae i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, primærhelsetjenesten
Klebsiella pneumoniae i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2020 

Klebsiella pneumoniae i blodkultur, % resistens
Klebsiella pneumoniae i blodkultur, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, RH
Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, Ullevål
 Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, % resistens
 Klebsiella pneumoniae i urin, % resistens Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Klebsiella pneumoniae i urin, RH
Klebsiella pneumoniae i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, Ullevål
 Klebsiella pneumoniae i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, primærhelsetjenesten
Klebsiella pneumoniae i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.

2019 

Klebsiella pneumoniae i blodkultur, % resistens
Klebsiella pneumoniae i blodkultur, % resistens Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av blodkulturer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, RH
Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, RH Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, Ullevål
Klebsiella pneumoniae i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall blodkultur på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, % resistens
Klebsiella pneumoniae i urin, % resistens Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.
Graf som viser % av urinprøver som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens imot.

Klebsiella pneumoniae i urin, RH
Klebsiella pneumoniae i urin, RH Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra RH, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, Ullevål
Klebsiella pneumoniae i urin, Ullevål Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger.

Klebsiella pneumoniae i urin, primærhelsetjenesten
Klebsiella pneumoniae i urin, primærhelsetjenesten Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.
Tabell som viser antall urinprøver fra primærhelsetjenesten, og hvilke resistensinfo som foreligger.