Analyser

HIV-1/2 RNA (kvalitativ)

11.05.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Kun til undersøkelse av celler og vev fra donor for å redusere mulighet for smitteoverføring til mottager, jmf.  lovdata Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev .

 

Send også samtidig tatt prøve til serologi.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 1 mL.

Rekvirering 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HV-1 og HIV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

7-14 virkedager.

Tolkning 

Prøvesvar for PCR og serologi vurderes samlet.