Analyser

Beta-hemolytiske streptokokker dyrkning

08.04.2024Versjon 2.2

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om infeksjon med beta-hemolytiske streptokokker. Til denne gruppen tilhører S. pyogenes (β-hemolytiske streptokokker gruppe A) og β-hemolytiske streptokokker gruppe C og G.

 

For S. agalactiae (gruppe B streptokokker; GBS), se Streptokokk gruppe B dyrkning (Streptococcus agalactiae).

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriell dyrkning på eget medium i tillegg til standardmedier for økt sensitivitet.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

 

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde).

Svartid 

  • Negative svar: 2 dager.
  • Positive svar: Svartid vil variere, oftest 1 - 2 dager.