Vitamin D-mangel

29.04.2024Versjon 1.13Forfatter: Åsne Bakke, Kiarash Tazmini, Mikkel Pretorius og Kari Lima

Bakgrunn 

Vitamin D´s hovedoppgave er å stimulere intestinal kalsium-absorbsjon og stimulere til beinmineralisering. De viktigste kildene til vitamin D er sol (sesongvariasjon) og kost (fet fisk, tran). Vitamin D-mangel fører til redusert absorpsjon av kalsium og fosfat i tarmen, noe som fører til forhøyet PTH. Sekundær hyperparatyreoidisme fører til normalisering av fritt kalsium ved økt opptak av kalsium og økt fosfat utskillelse i nyrene, samt frigjøring av kalsium fra skjelettet. Dette kan føre til osteopeni og osteoporose. Fosfaturien resulterer i lav (ev. nedre normalområdet) s-fosfat, noe som resulterer i inadekvat kalsium-fosfat-produkt og dermed mulig mineraliseringsdefekt i skjelettet. Denne defekten gir skjelettdeformiteter kjent som rakitt hos barn og osteomalsi hos voksne.

Årsaker 

 • Redusert inntak i kost, mangel på sollys.
 • Malabsorbsjon: Cøliaki, Crohns sykdom, pankreassvikt, cystisk fibrose, kort tarm syndrom, cholestatisk leversykdom, fedmeoperasjoner.
 • Alvorlig leversykdom (redusert hydroksylering).
 • Nyresvikt (redusert aktivering).
 • Kronisk/høye doser med glukokortikoider øker nedbrytning av vitamin D og reduserer opptak av kalsium i tarm.
 • Legemidler: antiepileptika (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin), antivirale midler for HIV/AIDS, tuberkulosemiddel (isoniazid) og KOLS-middel (theofyllin), orlistat, kolestyramin, amiodaron.
 • Ende-organ insensitivitet til vitamin D (hereditært vitamin D resistent rakitt).

Klinikk 

De fleste pasienter med påvist vitamin D-mangel har få eller uspesifikke symptomer. Langvarig alvorlig vitamin D-mangel kan gi:

 • Muskler: muskelsvakhet/proksimal myopati, diffuse muskelsmerter, fasikulasjoner i armer og bein, prikninger i hender/føtter/rundt munnen.
 • Skjelettsmerter i ribbein og lange rørknokler.
 • Leddsmerter.
 • Allmenn tretthet.
 • Osteomalasi (hos voksne) og rakitt (hos barn).

 

Vitamin D-mangel har blitt sett i sammenheng med effekter utenfor skjelettet. Imidlertid har ingen store randomiserte studier vist effekt.

Diagnostikk 

25-OH vitamin D (calcidiol) er det beste mål på vitamin D lager med en halveringstid på 2–3 uker.

 

Generell screening anbefales ikke. Måling av 25-OH-vitamin D anbelas hos risikopasienter:

 • Osteoporose, kronisk nyresykdom, GI-sykdom med malabsorbsjon, leversvikt, hyperparatyreoidisme, hypo- og hyperkalsemi, nevromuskulære sykdommer, eldre med falltendens, granulomatøse sykdommer og gravide fra Asia og Afrika.
 • Pasienter som bruker medikamenter som beskrevet under årsaker.
 • Hos pasienter med lite soleksponering, heldekkende bekledning eller mørk hud.

 

Tabell 1. Gradering av vitamin D status

Plasma-25-OH vitamin D

Gradering

< 25 nmol/L

Alvorlig mangel

< 50 nmol/L

Mangel

50–125 nmol/L

Målområdet

> 250 nmol/L

Risiko for toksisitet

 

Blodprøver

25-OH vitamin D, fritt kalsium, fosfat, kreatinin, karbamid, PTH, albumin, ALAT, bilirubin.

 

Andre mulige funn ved vitamin D-mangel

Hypokalsemi, hypofosfatemi, fosfaturi, sekundær hyperparatyreoidisme.

 

PTH og vitamin D-mangel

40 % har forhøyet PTH ved 25-OH vitamin D < 50 nmol/L, og 50 % har forhøyet PTH ved 25-OH vitamin D < 25 nmol/L. Etter tilskudd med vitamin D kan PTH være forhøyet i flere år.

Behandling 

Vitamin D3 foretrekkes fremfor Vitamin D2.

 

Daglig behov hos voksne over 18 år, gravide og ammende er 600 IE (15 µg)/dag, og 800 IE (20 µg)/dag hos de over 70 år. Daglig inntak bør ikke overskride 4000 IE (100 µg) uten medisinsk oppfølging.

 

Anbefalt vitamin D tilskudd

 • 25-OH vitamin D < 25 nmol/L (daglig tilskudd i 3 måneder):
  • Nycoplus vitamin D3 (reseptfritt) 3200 IE (80 µg) x 1.
  • Divisun 4000 IE (100 µg) x 1.
  • Detremin 5 dråper (4000 E) x 1
  • Benferol 25 000 IE (625 µg) x 1 per uke.
 • 25-OH vitamin D 25-50 nmol/L (daglig tilskudd i 3 måneder):
  • Nycoplus vitamin D3 (reseptfritt) 1600 IE (40 µg) x 1.
  • Divisun 2000 IE (50 µg) x 1.
  • Detremin 2 dråper (1600 E) x 1

 

Obs variabel absorbsjon. 25-OH vitamin D må monitoreres hver 3. måned.

 

Ved alvorlig malabsorpsjon der man ikke kommer i mål med økte perorale doser, kan parenteral vitamin D vurderes:

D3-Vicotrat 100 000 IE (ampuller på 1 ml), 1ml x 1 intramusulært månedelig.

D3-Streuli 300 000 IE (ampuller på 1 ml), 1ml x 1 intramuskulært hver 3. måned.

 

Overvektige pasienter, pasienter med malabsorpsjon og de som står på bestemte legemidler (se under årsaker) kan ha behov for større doser peroralt vitamin D (x 2–3). Erfaringsmessig absorberes mikstur bedre enn tabletter ved alvorlig malabsorpsjon.

 

Ved noen tilstander som hypoparatyroidisme og nyresvikt kan pasienter ha behov for aktivert vitamin D (alfakalsidol eller kalsitriol) i tillegg til 25-OH-vitamin D.

 

Målområdet for 25-OH vitamin D

50–125 nmol/L. Kontroll av 25-OH vitamin D etter 3 måneder. Etter at målområdet er oppnådd bør pasienten settes på en vedlikeholdsdose på minimum 800 IE x 1.

 

Valg av kombinasjonspreparat (vitamin D og kalsium) som Calcigran Forte, Bencium eller Kalcipos (se nedenfor) er avhengig av pasientens inntak av kalsium og vitamin D som bør vurderes individuelt. Kalsiumkalkulator kan godt brukes for å se om pasienten har adekvat inntak av kalsium. En glass melk (2 dl) inneholder 200 mg kalsium, en skive gulost inneholder ca. 85 mg kalsium og en porsjon yoghurt (125 g) inneholder ca. 150 mg kalsium. En spiseskje tran inneholder ca.15 µg (600 IE) vitamin D.

 

Vitamin D3

Tabletter

 • Nycoplus vitamin D3 (reseptfritt): 10 µg (400 IE), 20 µg (800 IE), 40 µg (1600 IE) og 80 µg (3200 IE).
 • Divisun (reseptbelagt): 800 IE (20 µg), 2000 IE (50 µg), og 4000 IE (100 µg).

 

Kapsler

Benferol (reseptbelagt): 400 IE (10 µg), 800 IE (20 µg), 5600 IE (140 µg), 25 000 IE (625 µg) og 50 000 IE (1250 µg).

 

Dråper

Detremin (reseptbelagt): 20 000 IE/ml (1 dråpe = 800 IE, 1 ml = 25 dråper).

 

Intramuskulært (registreringsfritak)

D3-Vicotrat 100 000 IE/ml. D3-Streuli 300 000 IE/ml

 

Vitamin D i kombinasjon med kalsium

Tyggetabletter

Calcigran forte 500 mg/400 IE, 500 mg/800 IE, 1000 mg/800 IE.

Bencium 500 mg/800 IE.

 

Tabletter

Kalcipos vitamin D 500 mg/800 IE (reseptbelagt).

 

Vitamin D-intoksikasjon

Mye sollys gir maks 25-OH vitamin D 200 nmol/L og gir ikke toksiske verdier.

 

Det er uklart hvor høy dose som gir overdosering. Daglig inntak < 10 000 IU hos voksne har ikke vært assosiert med hyperkalsemi eller akutt toksisitet.

 

Ved sarkoidose kan granulomer inneholde 1-alfa-hydroxylase. Man kan da få perifer omdanning av 25-OH vitamin D til 1,25-dihydroksyvitamin D og dermed hyperkalsemi.

 

Symptomer på vitamin D overdosering

Akutt: hyperkalsemi (konfusjon, polyuri, polydipsi, anoreksi, oppkast, muskelsvakhet).

 

Vitamin D og soleksponering

Solens UVB-stråling er en effektiv kilde til vitamin D. Det dannes ikke vitamin D i huden i Norge fra oktober til mars/april. Eldres kapasitet til å danne vitamin D i huden er kun ¼ av yngres. Hos personer med mørk hud tar dannelse av vitamin D lengre tid fordi pigmentet melanin fungerer som et solfilter. Soleksponering 5–30 min noen ganger pr uke i sommerhalvåret er vanligvis tilstrekkelig (ansikt, armer, bein). Kort eksponering av sollys 3–6 min på ¼ kroppsoverflaten tilsvarer ca. 400 IE vitamin D, avhengig av hudtype, breddegrad, årstid og tid på dagen. Moderat erytem på ¼ kroppsoverflate tilsvarer 1000 IE vitamin D. Personer som bruker solfaktor < 15 har omtrent samme vitamin D status som personer uten solfaktor.

Referanser 

 1. Valcour, A., et al., Effects of age and serum 25-OH-vitamin D on serum parathyroid hormone levels. J Clin Endocrinol Metab, 2012. 97(11): p. 3989-95. DOI: 10.1210/jc.2012-2276
 2. Knutsen, K.V., et al., Does vitamin D improve muscle strength in adults? A randomized, double-blind, placebo-controlled trial among ethnic minorities in Norway. J Clin Endocrinol Metab, 2014. 99(1): p. 194-202. DOI: 10.1210/jc.2013-2647
 3. Jorde, R., et al., No improvement in cardiovascular risk factors in overweight and obese subjects after supplementation with vitamin D3 for 1 year. J Intern Med, 2010. 267(5): p. 462-72. DOI: 10.1111/j.1365-2796.2009.02181.x
 4. Jenab, M., et al., Association between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and risk of colorectal cancer in European populations:a nested case-control study. BMJ, 2010. 340: p. b5500. DOI: 10.1136/bmj.b5500
 5. Holick, M.F., et al., Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2011. 96(7): p. 1911-30. DOI: 10.1210/jc.2011-0385
 6. Holick M.F., et al, Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency and insufficiency revisited. J Clin Endocrinol Metab, 2012;97(4): p.1153-8. DOI: 10.1210/jc.2011-2601.
 7. Pilz S, et al. Vitamin D testing and treatment: a narrative review of current evidence. Endocr Connect. 2019;-1(aop):R27-R43. DOI: 10.1530/EC-18-0432
 8. Manson JE, et al. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. NEJM. 2018;380(1):33-44. DOI: 10.1056/NEJMoa1809944
 9. Scragg R, et al. Effect of monthly high-dose vitamin D supplementation on cardiovascular disease in the vitamin D assessment study : A randomized clinical trial. JAMA Cardiology. 2017;2(6):608. DOI: 10.1001/jamacardio.2017.0175
 10. Mechanick JI, et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical support of the bariatric surgery patient—2013 Update: Cosponsored by American Association of Clinical Endocrinologists, The Obesity Society, and American Society for Metabolic & Bariatric Surgery. Surg Obes Relat Dis. 2013;9(2):159-91. DOI: 10.4158/EP12437.GL
 11. Terushkin, V., et al., Estimated equivalency of vitamin D production from natural sun exposure versus oral vitamin D supplementation across seasons at two US J Am Acad Dermatol, 2010. 62(6): p. 929 e1-9. DOI: 10.1016/j.jaad.2009.07.028
 12. Norval, M. and H.C. Wulf, Does chronic sunscreen use reduce vitamin D production to insufficient levels? Br J Dermatol, 2009. 161(4): p. 732-6. DOI: 10.1111/j.1365-2133.2009.09332.x
 13. Ross, A.C., et al., The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab, 2011. 96(1): p. 53-8. DOI: 10.1210/jc.2010-2704