Analyser

Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc)

22.09.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Positiv.

Tolkning