Analyser

Hepatitt B virus (HBV) core antistoff

29.05.2024Versjon 1.10

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

En av følgende

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ/Positiv.