Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Neisseria gonorrhoeae DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
30.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Anne Holm Røed, Ingvild Klundby, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om Neisseria gonorrhoeae infeksjon (aktuell infeksjon eller smitteoppsporing)
  • Screening av risikoutsatte grupper
  • Konjuktivitt hos nyfødte

Prøvemateriale 

Penselprøve

Leddvæske i steril prøvebeholder

Urin uten tilsetning:

  • 15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC
  • Det er ingen krav til transporttid
  • Dersom det samtidig er tatt prøver til Neisseria gonorrhoeae (gonokokk) dyrkning må dyrkningsprøvene komme raskt til laboratoriet, helst innen 6 timer

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Neisseria gonorrhoeae DNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-3 dager.

Merknader 

  • Gonoré er en anonymt meldepliktig sykdom (Gruppe B). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.
  • Gonoré er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.