Gastrointestinale infeksjoner

Helicobacter pylori

24.08.2022Versjon 0.4

Bakgrunn 

  • Helicobacter pylori (Hp) er en gramnegativ spiralformet bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken. Den overlever i magesyren fordi den lager ammonium som nøytraliserer syren.
  • De fleste smittes med bakterien i barneårene og sjelden i voksen alder
  • Smittemåte er fortsatt lite kjent, men hygieniske forhold spiller en viktig rolle. Land der den hygieniske standard er lav, er forekomst av bakterien i befolkningen høy (60 - 90 %). I Norge er forekomsten betydelig lavere (10 - 40 % avhengig av alder).
  • Infeksjon kan gi livslang betennelse i ventrikkelslimhinnen. For de aller fleste er dette en uskyldig situasjon og de får ikke magesår eller magekreft.
  • Hvorfor enkelte får sår og andre ikke, beror på både våre gener og spesielle egenskaper hos Hp. Andre faktorer som røyking synes å være en medvirkende faktor.

Prøvemateriale 

Det skilles mellom:

 

Invasive undersøkelser på Hp foregår ved hjelp av gastroskopi.

  • Overflatestryk fra slimlaget i magesekken til bakteriologisk dyrkning,.
  • Biopsimateriale av slimhinnen til patologisk anatomisk undersøkelser og bakteriologisk dyrkning.

 

Ikke-invasive undersøkelser er

  • Pusteprøve – den foregår ved at man inntar en væske som er tilsatt et radioaktivt merket stoff (karbon) som spaltes av Hp-bakterien i magesekken og måles i utåndingsluften. Analysen gir svært korrekte svar.
  • Blodprøve gir mulighet for å påvise nærvær og mengde av spesifikke antistoffer mot Hp, kan ikek skille aktuell og tidligere infeksjon.
  • I avføringsprøve kan påvises deler (antigener) av Hp. Vanligvis har den god sensitivitet og spesifisitet men kan være upålitelig dersom bakterietallet er lavt.