Analyser

HTLV-1/2 antistoff

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Nekro-organdonasjon, men ikke ved levende organdonasjon, med mindre donor er fra et område med høy prevalens (Japan, Sør-Amerika)
  • Testing kan også være aktuelt hos pasienter med T-celleleukemi som har oppholdt seg i endemiske områder

HTLV-I og -II overføres først og fremst med infiserte hvite blodlegemer i blod og blodprodukter.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.