Analyser

Toxoplasma gondii IgA

22.09.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Serologisk diagnostikk av nyfødte ved spørsmål om intrauterin toxoplasmainfeksjon

 

Toxoplasma gondii IgM, Toxoplasma gondii IgG bør rekvireres sammen med IgA.

 

Se Toxoplasma gondii.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma (inkudert serum eller plasma fra navlestrengsblod).

Minimum 20 μL.

Undersøkelsesprinsipp 

Manuell immunenzymatisk analyse (EIA).

Utførende laboratorium 

Toxoplasma gondii (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Negativ / Gråsone / Svak positiv /Positiv.

Prøveresultatene angis i % - verdi av cut-off verdi for positive, svake positive og gråsone.

Svartid 

1 - 8 dager.

Tolkning 

Samlede resultater av IgA, IgM og IgG analyse, evt øvrige funn fra den nyfødte samt mors infeksjonsstatus vurderes av lege. Videre oppfølging anbefales dersom intrauterin toxoplasmasmitte er mulig eller sannsynlig.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.