Om "Medisinske tema"

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

I dette kapitlet er det samlet en rekke høyst forskjellige tema med relevans for "ikke-kirurgiske" forhold.

 

I Metodebok i Brannskadebehandling er det likevel mindre omtale av rent intensivmedisinske tema, ettersom bl.a.  RespiratorbehandlingVasoaktive medikamentinfusjonerAkutt nyresvikt (AKI) og Hemofiltrasjon- (veno-venøs) allerede er omhandlet i Metodebok i Intensivmedisin.