Analyser

JC virus DNA kvantitering

11.05.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om progressiv multifokal nevroencefalopat (PML)
  • Mistanke om JC virus ‐mediert nefropati hos nyretransplanterte

Prøvemateriale 

SpinalvæskeEDTA-plasma.

For andre prøvematerialer, se: JC virus DNA

Svar 

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)