Analyser

Fæces multipleks PCR

11.04.2024Versjon 1.8

Indikasjon 

En del laboratorier har gått over til PCR-påvisning av vanlige tarmpatogene agens som primærundersøkelse ved mistanke om infeksiøs gastroenteritt. Hvilke agens som analyseres varierer noe mellom de forskjellige laboratoriene avhengig av hvilken test de bruker.

 

Vanligste inkluderte agens inkluderer:

 • Bakterier
  • Yersinia enterocolitica
  • Salmonella spp.
  • Campylobacter spp.
  • Shigella spp./EIEC
  • EHEC
 • Parasitter
  • Cryptosporidium spp
  • Giardia lamblia
  • Entamoeba histolytica
 • Virus (se egne analyser)

 

*Positive funn av bakterier kan bli dyrket for typing og eventuell resistensbestemmelse.

 

I spesielle situasjoner hvor andre bakterier kan være årsak til pasientens symptomer, vil i tillegg spesialdyrkning kunne utføres. Det er derfor avgjørende at gode kliniske opplysninger er angitt!

 

Indikasjon Spesialdyrkning
Blodig diaré Enterohemoragiske E. coli (EHEC)
Gastroenteritt etter inntak av sjømat Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio-arter
Kraftig vandig diaré i kombinasjon med antatt smittested i land der kolera er endemisk V. cholerae
Langvarig diaré ( > 14 dager) hos barn Enteropatogene E. coli (EPEC)
Kontrollprøver etter tidligere positive fæcesprøver
Opphold i endemiske områder, forhøyet IgE, langvarig diaré > 3 uker Andre parasitter enn de avdelingens PCR detekterer

Prøvemateriale 

 • Fæcesprøver uten tilsetning eller i flytende bakt-transportmedium (flytende amies med flocket swab og flytende Cary Blair) ved at penselen dyppes i avføringen.
 • Tarmbiopsi i steril universalcontainer med litt saltvann.
 • Abscessinnhold, duodenalaspirat i steril universalcontainer uten tilsetning.

Prøvetaking og forsendelse 

Se Fæcesprøver under kapittelet Prøvetaking.

 • Må sendes i transporthylse av hardplast på grunn av smittefare.
 • Bør oppbevares i kjøleskap og undersøkes innen 3 døgn etter prøvetakning.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av de beskrevne gastroenteritt-agens ved hjelp av sanntids polymerasereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist for hver enkel analyse

Merknader 

Følgende tilstander er nominativt meldipliktige til MSIS (Gruppe A)

 • Campylobacteriose
 • Cryptosporidium-infeksjon
 • Enteropatogen E. coli-enteritt
 • Giardiasis
 • Paratyfoidfeber
 • Salmonellose
 • Shigellose
 • Tyfoidfeber
 • Yersiniose

 

Se også MSIS meldepliktige sykdommer for komplett oversikt.

 

Opplysning om smittested er viktig med tanke på å oppdage innenlands matbårne utbrudd så tidlig som mulig.