Utsjekk anestesilege før vakt ved KK/øye

02.06.2022Versjon 1.11Forfatter: Britt Iren Skeide

Akutt calling-display 

Se Alarmoppkall

 • Stansteam KK / øye

 Har blitt gjort kjent med 

 • Fødestuer - > Føde A, Føde B og Storken
 • Sectiostuen
 • Asfyksibord
 • Operasjonstuene KK og øye
 • Postoperativ avdeling KK, dagkirurgen og øye
 • Gyn1
 • Gyn2
 • Observasjonspost
 • Barsel
 • Poliklinikker
 • MEONA
 • Rutiner ved stans
 • Rutiner ved behov for ekstra overvåking av fødekvinner

Utstyr på operasjonstuene 

 • Utstyr for vanskelig intubasjon
 • Plassering av akuttblod, plasma og fibrinogenkonsentrat. Intraossøs kanyle
 • LP 12 / LP 20

Rutiner for vaktarbeid 

 • Vaktrapport kl 15 og ca15.40 (rom 1083) .
 • ØH-pasienter
 • Oppfølging av pasienter på Postoperativ
 • Nyttige telefonnummer.
 • Vaktrom
 • ØH øye
 • Rapport ved vaktslutt

Tilkallingsrutiner ved akutte problemer 

 • Anestesilege "SOP bakvakt" 97/93-2236
  • Hverdager 09.00 - 21.30
  • Helgedager 08.00-17.30
 • Resten av døgnet tilkalles anestesilege "Spesialist tilstede" 97/93-6810

 

 • Anestesilege "SOP bakvakt" hjemmevakt er tilgjengelig på telefon 93 23 04 81.

Tilkallingsrutiner for hastesectio 

 • Alarm
 • innen 20 min
 • innen 30 min

Ferdigheter 

 • Fødeepidural/-spinal
 • Sectio i SA, ED, CSE og GA
 • Epidural top-up

Anestesi ved akutte komplikasjoner til fødsel og sirkulatorisk ustabil pasient 

 • Pasienter på fødestue 1-5 kan man vurere å behandle på fødestuen for å unngå flytting av ustabil pasient
 • Pasienter fra fødestue 6-12 behandles på sectiostuen
 • Pasienter fra Storken behandles på operasjonsstuen i 2.etg

Andre emner 

 • Rutine ved rekvisisjon av fødeepidural
 • Kirurgisk forløsning på Fødeavdelingen, anestesiberedskap
 • Transport av pasienter til sentralblokken (intensiv / røntgen)
  • Alltid i samarbeid med bakvakt
 • Nyfødtresuscitering