Fordeling av pasienter (Int-MIO)

27.03.2017Versjon 1.0

Generelt 

Vi har i fellesskap kommet frem til en fordeling av ulike pasientgrupper som trenger intensivbehandling/intensiv overvåking ved Haukeland Sykehus. Prosedyren er godkjent av avdelingsoverlegene ved Hjerteavdelingen, Lungeavdelingen, Medisinsk avdeling og Anestesi og intensivavdelingen (siste versjon desember 2014).

 

I følge denne "fordelingsnøkkel" (se baksiden) har vi tre hovedgrupper av pasienter:

  1. Hjertepasienter (tradisjonell akutt kardiologi)
  2. Akutte indremedisinske og lungemedisinske tilstander
  3. Intensivmedisinske pasientgrupper

 

Pasientgruppe 2 er igjen delt i tre, noen behandles på MIO og noen på intensiv, mens en gruppe fordeles etter behov og kapasitet (bl.a. KOLS med exacerbasjon som trenger invasiv ventilasjon)

 

Følgende "kjøreregler" for plassering av pasienter er vedtatt:

  1. Pasientplassering bestemmes primært etter konferanse mellom vakthavende leger på intensiv og MIO, ved behov bringes bakvaktene inn i avgjørelsen.
  2. En avgjørelse om plassering skal tas i løpet av maksimalt 10 minutter
  3. MIO har ikke ordinært kapasitet for mer enn 3 respiratorpasienter, Intensiv 8. Med. post 6 kan brukes til pasienter som ikke har behov for invasiv ventilasjonshjelp (tube), dvs CPAP. Lungeavdelingen tar seg av egne pasienter som trenger "non-invasiv" respirasjonsstøtte ("akutt på kronisk respirasjonssvikt").

 

Mulige intensivpasienter skal meldes etter følgende system:

  1. Pasient som sikkert skal behandles på MIO (se under): 9-2535
  2. Pasienter som skal behandles på intensiv, eller kan behandles begge steder: 9-2548. Vaktahvende intensivlege konferer med vakthavende på MIO om fordeling ved behov.