Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 variant screening (PCR)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
11.07.2022Versjon 2.5Forfatter: Andreas Lind, Regine BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-06-22

Indikasjon 

Screening for kritiske varianter utføres på et utvalg av luftveisprøver med påvist SARS-CoV-2.

Følgende kritiske varianter (Variants of Concern -VoC) blir undersøkt (WHO/Pangolin klassifikasjon):

  • Omikron BA.2 / B.1.1.529.2
  • Omikron "andre varianter" ("non-BA.2")

 

I tillegg utføres helgenomsekvensering for endelig typebestemmelse.

Rekvirering  

Intern rekvirering.

 

Ved spesifikt ønske om variantanalyse*, vennligst ta telefonisk kontakt på 22 11 82 01 (mandag til fredag 08.00-15.30).

 

*kun for inneliggende pasienter der svaret har terapeutisk konsekvens

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ in-house påvisning av SARS-CoV-2 RNA varianter med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Prosjektenhet for SARS-CoV-2 RNA påvisning (PCR), Ullevål.

Svar 

Omikron påvist / Omikron BA.2 påvist / Inkonklusivt

Svartid 

1-3 dager etter påvist resultat SARS-CoV-2 RNA.

 

Svar på ønsket analyse som meldes før kl 12 på hverdager, kommer vanligvis innen kl 16 samme dag.

Tolkning 

Svar Tolkning
Variant påvist Svaret indikerer sannsynlig funn av angitt variant.*
Ikke påvist Omikron variant ikke funnet. Viruset tilhører en annen lineage**
Inkonklusivt Analysen var ikke vellykket og det lar seg ikke avgjøre om variant foreligger heller ikke. Sannsynlig årsak er for lav virusmengde i prøven.

 

*"Omikron påvist" inkluderer variantene BA.4 og BA.5, og kan i sjeldne tilfeller også inkludere BA.2.

 

**Lineage angir hvilken virusvariant som foreligger i Nextstrain/Pagolin klassifikasjonen og kan ha betydning i smitteoppsporing. For detaljer, se lenker under og foreliggende oppdatert litteratur.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert