Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 variant screening (PCR)

22.06.2022Versjon 2.4Forfatter: Andreas Lind, Regine BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-06-22

Indikasjon 

Screening for kritiske varianter utføres på et utvalg av luftveisprøver med påvist SARS-CoV-2.

Følgende kritiske varianter (Variants of Concern -VoC) blir undersøkt (WHO/Pangolin klassifikasjon):

  • Omikron BA.2 / B.1.1.529.2
  • Omikron "andre varianter" ("non-BA.2")

 

I tillegg utføres helgenomsekvensering for endelig typebestemmelse.

Rekvirering  

Intern rekvirering.

 

Ved spesifikt ønske om variantanalyse*, vennligst ta telefonisk kontakt på 22 11 82 01 (mandag til fredag 0800-1600) eller 22 11 88 45 (helg/helligdag).

 

*kun for inneliggende pasienter der svaret har terapeutisk konsekvens

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ in-house påvisning av SARS-CoV-2 RNA varianter med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Prosjektenhet for SARS-CoV-2 RNA påvisning (PCR), Ullevål.

Svar 

SARS-CoV-2 variant Påvist/Ikke påvist/Inkonklusivt

Svartid 

1-3 dager etter påvist resultat SARS-CoV-2 RNA.

 

Svar på ønsket analyse som meldes før kl 12 på hverdager, kommer vanligvis innen kl 16 samme dag.

Tolkning 

Svar Tolkning
Variant påvist Svaret indikerer sannsynlig funn av angitt variant.
Ikke påvist Omikron variant ikke funnet. Viruset tilhører en annen lineage*
Inkonklusivt Analysen var ikke vellykket og det lar seg ikke avgjøre om variant foreligger heller ikke. Sannsynlig årsak er for lav virusmengde i prøven.

*Lineage angir hvilken virusvariant som foreligger i Nextstrain/Pagolin klassifikasjonen og kan ha betydning i smitteoppsporing. For detaljer, se lenker under og foreliggende oppdatert litteratur.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert