Analyser

Helicobacter pylori IgG

  Sendeprøve: St.Olav
02.08.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om gastritt og ulcus i mage/ tarm forårsaket av Helicobacter pylori hvor det er risko for falsk negative svar ved andre undersøkelsesmodalteter.

Prøvemateriale 

Serum.

Minimum 160µL.

Utførende laboratorium 

St.Olav

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svar kommenteres av lege basert på kliniske opplysninger og tidligere prøvesvar.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

  • Negativt resultat indikerer vanligvis at pasienten ikke er infisert, men det utelukker ikke alltid akutt H. pylori- infeksjon. Ved sterk mistanke om infeksjon anbefales ny serologisk prøve om 2-3 uker eventuelt urea pusteprøve.
  • Positivt resultat for H. pylori IgG-antistoffer indikerer aktuell eller tidligere infeksjon, men påviser ikke ulcus. Testen kan være positiv etter vellykket behandling eller hos asymptomatiske bærere.
  • Ved gråsone bør det kontrolleres med ny prøve.