Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Benmargsprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
24.02.2023Versjon 1.1Forfatter: Kristine SchiøtzGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-02-24

Indikasjon for prøvetaking 

Mikrobiologisk undersøkelse av benmarg er særlig aktuelt ved mistanke om enkelte sjeldne infeksjoner som Brucella sp., Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, atypiske mykobakterier, dimorfe sopp eller Leishmania sp.

Prøvetakingsutstyr 

Prøvetaking 

Benmargsaspirat sendes i både heparinisert sprøyte og steril sprøyte eller beholder uten tilsetning. For Leishmania DNA og andre molekylæranalyser som f.eks. Bakterie sekvensering, foretrekkes benmarg på EDTA-glass.

Angi alltid klinisk problemstilling for å sikre adekvat prøvebehandlig og valg av analyse.

 

Ved mistanke om særlig smittsomt agens (for eksempel Brucella) må dette oppgis på laboratoriets rekvisisjon for å hindre smitte av laboratoriets personale.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.