Anestesi ved operative inngrep

13.02.2020Versjon 1.1Forfatter: Hening Onarheim

Generelt 

Anestesilegene ved Kirurgisk seksjon har ansvar for anestesi i.f.m. brannskadekirurgi på SOP.

 

For anestesi til operative inngrep hos brannskadepasienter, se Brannskadekirurgi i Metodebok i Anestesi (HUS). 

 

Faste:

  • Vanlige fasterutiner (med mindre annet særskilt er bestemt).
  • Intuberte pasienter trenger vanligvis ikke faste før operasjon.

 

Antibiotikaprofylakse

Ingen fast rutine, forordnes eventuelt spesifikt for hver pasient.

 

Transport til og fra operasjonsstue

Hjertefrekvens, blodtrykk og SpO2 monitoreres under transport mellom BSA og SOP.

Sjekk at tuben er godt festet før transport (bendelbånd) og bruk PEEP-ventil på bag (eller transportrespirator).

 

Tilganger og monitorering:

Før kirurgi må pasienten ha minst to gode og velfungerende venøse tilganger. Disse bør helst etableres på BSA for å spare tid på operasjonsstuen.

 

Postoperativt

Pasienter som er innlagt på BSA overflyttes vanligvis direkte tilbake for postoperativ overvåkning på BSA.

 

Pasienter med (mindre) brannskader som er inneliggende ved Kirurgisk post 4, går vanligvis fra SOP til postoperativ overvåkning på Postoperativ avdeling, og deretter tilbake til Kirurgisk post 4.

 

Om pasienten skal ekstuberes på operasjonsstue avgjøres etter vanlige retningslinjer.

Husk tilstrekkelig analgesi samt varmekonserverende behandling.

 

Postoperativ hypotensjon skyldes ofte hypovolemi. Ved vesentlig blødning / gjennomsiving av bandasjer postoperativt bør det diskuteres med ansvarlig plastikkirurg hvorvidt det er behov for å pakke ut sårflater og eventuelt diatermere og/eller omstikke. Blødningsstatus (inkludert TEG) kan kanskje bidra til å belyse om pågående blødning også kan tilskrives  generell siving (koagulopati). .