Artroskopi - Subtalar

23.06.2023Versjon 1.5Forfatter: Elisabeth Ellingsen Husebye og Are Haukaaen Stødle

Indikasjon 

Osteochondrale lesjoner, artrofibrose, synovitt, frie legemer, os trigonum og artroskopisk subtalar artrodese. Enkelte calcaneusfrakturer.

Tilganger 

Oftest mageleie. Blodtrykksmansjett på låret. Fri legg. Kneskop (3.5 mm, ev. ankelskop, 2.7 mm). Vanlig er treportalteknikk: posteromedial, pasterolateral og ev sinus tarsiportal. Bruk teknikk beskrevet av van Dijk. Posterolaterale portal etableres først. Se mot lateralt med artroskopet (for å redusere mulighet for å påføre pasienten nerve-/ karskade) .

Etterbehandling 

  • Subtalar artrodese: Gips i 6-8 uker etterfulgt av Walker i 2-6 uker. Ved mikrofrakturering av osteochondrale lesjoner: som ved OCD ankel. Ved synovitt, impingement, frie legemer tillates belastning innenfor smertegrensen fra dag 1. Etter gips er fjernet, oppfordres det til å trene ankelbevegelse. Etter frakturer vurderes grad av belastning individuelt.
  • Alle pasienter som opereres med artrodese skal behanldes med D-vitamin; Benferol 50 000IE x1 pr uke i 3 uker.
    • D-vitaminstatus tas under oppholdet ev operasjonsdagen ved dagkirurgi. Ved lav verdi gjentas behandlingen en gang for nye 3 uker.
    • Unntak er pasienter som står fast på D-vitaminer.

Komplikasjoner 

Infeksjon, nerveskade.

Referanser 

A 2-portal endoscopic approach for diagnosis and treatment of posterior ankle pathology.

van Dijk CN, Scholten PE, Krips R.Arthroscopy. 2000 Nov;16(8):871-6. doi: 10.1053/jars.2000.19430.

A 3-portal approach for arthroscopic subtalar arthrodesis.
Beimers L, de Leeuw PA, van Dijk CN.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009 Jul;17(7):830-4. doi: 10.1007/s00167-009-0795-z. Epub 2009 Apr 17.