Traumemottak av pasienter med mulig corona-smitte

16.09.2020Versjon 5.2

Generelt 

Tiltak for smittevern gjelder for traumemottak av pasienter

 • som er i karantene
 • har symptomer som gjør at man mistenker smitte
 • har påvist COVID-19
 • med ukjent smittestatus

 

Se Korrekt på- og avkledning for smittevern og Mens pasienten er på CT / Rtg for illustrasjoner.

 

Kravene til smittevern kan avbrytes under traumemottaket, dersom en pasient som er meldt med mulig smitte,  viser seg å ikke ha treff i noen av kriteriene over.  

Triagering av traumepasienter mtp smitte 

Vi ønsker primært å bruke Traume 4/5 til pasienter som krever smittevern, slik at vi raskere kan desinfisere rommet etter mottak.

 

Stabile pasienter med ukjent smittestatus triageres i teltet utenfor Akuttmottak og tas inn på Traume 4/5 og de av traumeteamet som må oppholde seg innenfor sikkerhetssonen på 2 meter ikler seg kirurgisk munnbind, stellefrakk og hansker dersom pasienten:

 • er i karantene
 • har symptomer som gjør at man mistenker smitte

Dersom pasienten har påvist COVID-19, skal man i tillegg bruke visir eller briller.

 

Stabile og ustabile pasienter uten smitte tas inn på Traume 1/2/3 som vanlig, uten smittevernhensyn. 

 

Ustabile pasienter med ukjent smittestatus, tas rett inn på Traume 1/2/3 uten forsinkelse, og traumeteamet ikler seg kirurgisk munnbind, stellefrakk og hansker.

 

Ustabile pasienter, er pasienter med:

 • Respirasjonsfrekvens <10/min eller >29/min, eller behov for ventilasjonsstøtte (<20/min for barn <1 år)
 • Oksygenmetning <90 % uten oksygentilførsel
 • Hjertefrekvens >130/min
 • Systolisk blodtrykk <91 mmHg
 • GCS <14
 • Alvorlig nedkjøling uten normal sirkulasjon

Smittevern under traumemottaket 

Coronavirus smitter ved dråpesmitte og kontaktsmitte. Rådet fra folkehelseinstituttet er å bruke:

 • kirurgisk munnbind
 • frakk med lange ermer (utenpå blyfrakken - ikke bruk vest!)
 • hansker
 • øyebeskyttelse (briller eller visir)

 

Se Læringsportalen for korrekt påkledning og avkledning av smittevernutstyr.

 

Smittevernsutstyr finnes på bord i korridoren utenfor Traume 4/5.

 

Gulvet på Traume 4 er merket med en gul stripe som angir 2 meters sikkerhetssone fra båren til alle kanter. Teammedlemmer som må bevege seg innenfor sikkerhetssonen skal bruke smittevern.

 

Vi bruker klistremerker med rolle i stedet for vester. Klistremerket festes på brystet utenpå stellefrakken. Husk blyfrakk under stellefrakken! Teamleder sørger for at kun traumeteamet oppholder seg på traumestuen under mottaket - ingen observatører er tillatt. Teammedlemmer som kan holde avstand > 2 meter til pasienten, trenger ikke ikle seg smittevernutstyr. Alle teammedlemmer må melde seg for loggfører, som skriver ned firetegns/sekstegns-kode på BEST-kurven. Kun loggfører får skrive på BEST-kurven.

 

Dersom det er nok personell, bør man ha hjelpere som kan hente utstyr på Traume 1/2/3, fortinnsvinnsvis Sykepleier Akuttmottak og/eller Sykepleier Anestesi. Hentet utstyr legges på et bord langs den gule stripen i gulvet, slik at det opprettholdes en barriere på > 2 meter mellom ren og uren sone. Husk å tilstrebe > 1 meter avstand mellom alt personell, der det ikke er til hinder for et godt traumemottak.

 

Hvis en av hjelperne er en anestesilege, kan vedkommende holde seg utenfor sikkerhetssonen og avvente å kle på seg standard smittevern med kirurgisk munnbind, slik at hvis pasienten må intuberes, kan vedkommende heller ikle seg korrekt smittevern for intubasjon, inkludert åndedrettsvern. 

 

Færrest mulig av teammedlemmene følger med inn på manøverrommet for CT; teamleder avgjør hvilket personell som er nødvendig. De som følger pasienten videre, beholder smittevernutstyret på under traumemottak og CT-opptak, men forlater området gjennom traumestuen og tar av smittevern før man går ut i korridoren utenfor traumestuen. Visir legges plastbakke, da de er til flergangsbruk og kan desinfiseres.

 

Er det tomt for stellefrakker, må man enten skifte uniform før man forlater traumestuen, bruke plastforklær i kombinasjon med tildekning av overkroppen, eller finne andre måter å beskytte uniformen under for smitte.

 

Ved flytting av selvpustende pasient, skal denne ha kirurgisk munnbind under transport. Mottakende avdeling skal ha enerom/smitterom klart, slik at man unngår unødig venting i korridoren.

Intubasjon av pasient med påvist CoVid-19 

Pasient med påvist CoVId-19 skal intuberes på samme indikasjon som ellers. Beslutningen av intubasjon tas av teamleder og anestesilege i fellesskap. Når beslutningen er tatt, formidles den tydelig til resten av teamet.

 

I tillegg til visir, smittefrakk og hansker, skal det brukes åndedrettsvern (P3-maske) og hette ved intubasjon, da prosedyren anses som aerosolproduserende med økt smittefare.

 

Hvis mulig, bør rommet stå avstengt i 20 minutter etter avsluttet prosedyre, før det rengjøres og desinfiseres. 

 

Intubasjonen skal gjennomføres på samme måte som man ville gjort til vanlig. Kun nøkkelpersonell skal være tilstede, og under intubasjonen er det teamleder og anestesilege som avgjør hvem som er nøkkelpersonell. Alt annet personell skal forlate stuen og må ikle seg smittevernutstyr før de kommer inn igjen. Personell som må være på stuen i beredskap, men ikke fysisk bistår under prosedyren, skal ikle seg smittevernutstyr med kirurgisk munnbind og stå lengst mulig borte fra pasienten til prosedyren er gjennomført.

 

Etter intubasjonen behandles pasienten som andre intuberte pasienter med coronavirusinfeksjon. 

Korrekt på- og avkledning for smittevern 

  

Se Læringsportalen for korrekt påkledning og avkledning av smittevernutstyr

 

Korrekt påkledning:
Korrekt påkledning: Briller eller visir, munnbind, hansker og rolleskilt. Hvis man bruker egne briller, må de sprites etter avsluttet traumemottak. Hvis man skal være < 2 meter fra pasienten, skal man i tillegg bruke hette!
Briller eller visir, munnbind, hansker og rolleskilt. Hvis man bruker egne briller, må de sprites etter avsluttet traumemottak. Hvis man skal være < 2 meter fra pasienten, skal man i tillegg bruke hette!

 

Blyfrakk
Blyfrakk Husk blyfrakken UNDER stellefrakken!
Husk blyfrakken UNDER stellefrakken!

 

Smittevernutstyr
Smittevernutstyr Smittevernutstyr finnes på bord langs veggen i korridoren utenfor Traume 4
Smittevernutstyr finnes på bord langs veggen i korridoren utenfor Traume 4

 

Sikkerhetssone 2 meter
Sikkerhetssone 2 meter Gulvet på Traume 4 er merket med en gul stripe som angir en sikkerhetsavstand på 2 meter fra båren.
Gulvet på Traume 4 er merket med en gul stripe som angir en sikkerhetsavstand på 2 meter fra båren.

 

Kirurgisk munnbind på pasient
Kirurgisk munnbind på pasient Pasient med mulig eller påvist corona-smitte skal ha kirurgisk munnbind, dersom pasientens kliniske tilstand tillater det.
Pasient med mulig eller påvist corona-smitte skal ha kirurgisk munnbind, dersom pasientens kliniske tilstand tillater det.

 

Brukt smittevern
Brukt smittevern Brukt smittevern legges til vask eller kastes etter bruk, før man forlater traumestuen. Bli værende på traumestuen med smittevern på, til teamleder dimitterer deg, og det ikke er behov for at du kommer inn igjen.
Brukt smittevern legges til vask eller kastes etter bruk, før man forlater traumestuen. Bli værende på traumestuen med smittevern på, til teamleder dimitterer deg, og det ikke er behov for at du kommer inn igjen.

 

Spriting av hender
Spriting av hender Husk å følge prosedyren for spriting av hender ved avkledning!
Husk å følge prosedyren for spriting av hender ved avkledning!

 

 

Mens pasienten er på CT / Rtg 

Tillatte oppholdsområder for personell med smittevernsutstyr
Tillatte oppholdsområder for personell med smittevernsutstyr Skisse av traumestuen med tilstøtende CT- og Rtg-rom
Skisse av traumestuen med tilstøtende CT- og Rtg-rom

 

 

Granskningsrommet
Granskningsrommet Kun radiolog får oppholde seg på granskningsrommet
Kun radiolog får oppholde seg på granskningsrommet

 

 

CT
CT Traumeteam-medlemmer med smittevern kan være med og forberede pasienten til CT, se til pasienten mellom opptakene, og se til en dårlig pasient
Traumeteam-medlemmer med smittevern kan være med og forberede pasienten til CT, se til pasienten mellom opptakene, og se til en dårlig pasient

 

 

Traumeteamet venter på traumestuen
Traumeteamet venter på traumestuen Traumeteamet venter på traumestuen til pasienten er ferdig scannet. Hvis det er behov for at traumeteamet ser til pasienten, åpnes døren og teamet kan gå inn. Ingen forlater traumestuen før man er dimittert av traumeleder.
Traumeteamet venter på traumestuen til pasienten er ferdig scannet. Hvis det er behov for at traumeteamet ser til pasienten, åpnes døren og teamet kan gå inn. Ingen forlater traumestuen før man er dimittert av traumeleder.

 

 

Manøverrom
Manøverrom Kun radiografer kan sitte her
Kun radiografer kan sitte her

 

 

Oppholdsareal på manøverrommet
Oppholdsareal på manøverrommet Her kan tre team-medlemmer med smittevern vente under opptak:
•	1 radiograf, 
•	1 anestesilege/eller -sykepleier 
•	1 kirurg, fortrinnsvis teamleder.
I tillegg kan loggfører oppholde seg på manøver-rommet uten smittevern, for å sikre dokumentasjon på BEST-kurven.
Her kan tre team-medlemmer med smittevern vente under opptak: • 1 radiograf, • 1 anestesilege/eller -sykepleier • 1 kirurg, fortrinnsvis teamleder. I tillegg kan loggfører oppholde seg på manøver-rommet uten smittevern, for å sikre dokumentasjon på BEST-kurven.

 

 

Overvåkning av pasient på CT
Overvåkning av pasient på CT Fra venteområdet på bildet over, kan man se skjermen som viser overvåkningsbilde av pasienten i CT-en og pasientmonitoren.
Fra venteområdet på bildet over, kan man se skjermen som viser overvåkningsbilde av pasienten i CT-en og pasientmonitoren.