Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bilirubin, konjugert og ukonjugert, P

14.10.2021Versjon 2.3

Bakgrunn 

Ukonjugert bilirubin i blodet blir tatt opp i hepatocyttene og raskt konjugert. Hovedsakelig konjugeres bilirubin med glukuronsyre, først til monoglukuronid v.h.a. enzymet bilirubin-UDP-glukuronosyltransferase, og deretter til diglukuronid. Konjugert bilirubin er vannløselig og utskilles med gallen. Uttrykkene «direkte» og «indirekte» bilirubin er mye brukt i eldre litteratur og baserer seg på om det blir benyttet en akseleratorsubstans i analysereaksjonen. Konjugert bilirubin og deltabilirubin reagerer uten akselerator og er direkte-reagerende, mens ukonjugert bilirubin hovedsakelig måles som indirekte reagerende bilirubin, beregnet som differansen mellom total og direkte bilirubin. Kjemisk og analytisk er direkte og indirekte bilirubin dårlig standardisert. Normalt forekommer praktisk talt bare ukonjugert bilirubin i plasma, men p.g.a. uspesifisitet i vanlig benyttede analysemetoder påvises ofte en lav konsentrasjon konjugert bilirubin også hos friske.

 

Ved økt produksjon av bilirubin, redusert opptak i lever eller redusert konjugering stiger konsentrasjonen av ukonjugert bilirubin i plasma. Ved hepatocellulær skade og okklusjon av galleganger stiger konsentrasjonen av konjugert bilirubin, men også konsentrasjonen av ukonjugert bilirubin kan stige bl.a. som følge av økt transport til plasma fra hepatocyttene.

Se også Bilirubin, total, P.

Indikasjoner 

Utredning av tilstander med forhøyet totalbilirubin.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma. Unngå langvarig stase. Enkelte metoder er følsomme for hemolyse. Prøvematerialet må beskyttes mot lys.

Veiledende referanseområder 

Alder Konjugert bilirubin, µmol/L Ref.
< 15 d < 10 2
≥ 15 d–18 år < 5 2
≥ 18 år < 4 3

Metodeavhengige verdier, konferer eget laboratorium. Mange metoder er lite nøyaktige ved konsentrasjoner i referanseområdet og overestimerer som oftest konsentrasjonen av konjugert bilirubin.

Tolkning 

Konjugert bilirubin kan forekomme i betydelig grad, ofte > 50 %, ved okklusjon av gallegangen p.g.a. konkrement eller tumor, men også ved intrahepatisk okklusjon p.g.a. inflammasjon og intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase. Ved hepatocellulær skade vil både konjugert og ukonjugert bilirubin kunne øke. Ukonjugert bilirubin dominerer ved økt produksjon og redusert opptak/konjugering av bilirubin i lever, som ved bl.a. hemolyse, nyfødticterus, hjertesvikt med stuvning, portovenøs shunting og Gilberts syndrom.

Analytisk og biologisk variasjon 

Konjugert bilirubin
Analytisk variasjon: 2 % ved 127 µmol/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 37 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 37 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

Referanser 

  1. Burtis, C.A., et al., Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 2012, Elsevier.
  2. https://caliper.research.sickkids.ca/#/
  3. Nilsson-Ehle P, Söderlund MB, Theodorsson E, Laurell C-B. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur; 2012.