Analyser

Herpes simplex virus IgM

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv