EDTA rør med gel (plasma)

24.08.2022Versjon 0.2

Beskrivelse 

EDTA rør med gel

Plasma

Bruksområde 

Viruskvantitering (PCR):

  • Hepatitt B
  • Hepatitt
  • Cytomegaloviruskvantitering

Oppbevaring og holdbarhet 

  • Glass må sentrifugeres før transport, og innen 6timer etter prøvetakning.
  • Sendes til laboratoriet så snart som mulig etter prøvetaking.
  • Oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.
  • NB! Pga. begrenset holdbarhet bør ikke prøver tas og sendes mot helg.

Annet 

Rør bestilles fra Avd. for medisinsk mikrobiologi, Mikrobiologi Molde