Opprettholdelse av leddbevegelighet, muskelkontroll, ødemforebygging og forebygging av kontrakturer

22.11.2022Versjon 0.4

Generelt 

Henvis til fysioterapi for behandling og/eller veiledning.( Ny sekundær henvisning, avdeling FYS-HBE)

 

Ved håndskader henvis til håndkirurg/plastikkirurg. Håndkirurg henviser videre og samarbeider med ergoterapeut.