Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Xylosebelastning, Pasient

14.12.2021Versjon 1.2

Bakgrunn 

D-xylose er et monosakkarid, en pentose, som normalt ikke kan påvises i kroppen. Stoffet absorberes passivt og uten fordøyelse i jejunum. Absorpsjonen er derfor uavhengig av lever- og pankreasfunksjon. Normale personer absorberer ca. 70 % av en dose på 25 g. Ca. 65 % av den absorberte mengden blir utskilt intakt i urinen, ca. 30 % blir metabolisert i leveren og ca. 5 % blir utskilt intakt i gallen. Xylosebelastning blir brukt som en test på tilstanden av slimhinnen i jejunum.

Indikasjoner 

Utredning av malabsorpsjon.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Pasienten møter etter minst 8 timers faste, men kan drikke vann før og under testen.

 

Prøvetaking
Voksne pasienter drikker en løsning av 25 g d-xylose i 400 mL vann, og skal fortsatt være fastende inntil blodprøven tas 1 time etter inntak av d-xylose. Prøvematerialet er serum. Se spesiallitteratur (1) for xylosebelastning på barn.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe S-d-xylose 1 time etter inntak av testdose Ref.
Kvinner og menn: > 1,67 mmol/L 1

Tolkning 

Lave verdier, tydende på redusert absorpsjonshastighet av d-xylose, sees ved en rekke tilstander som affiserer slimhinnen i jejunum, for eksempel cøliaki. Lave verdier kan også skyldes oppkast etter inntak av testdosen, forsinket ventrikkeltømming og unormal fordeling av d-xylose, som ved ascites.

 

Normale verdier kan forventes ved pankreasinsuffisiens.

Referanser 

  1. Craig RM, Ehrenpreis ED. D-xylose testing. J Clin Gastroenterol 1999;29:143-50.