Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Elastase-1, Feces

14.12.2021Versjon 1.3

Bakgrunn 

Elastase-1 produseres av de eksokrine pankreascellene og skilles ut sammen med de andre pankreasenzymer til duodenum etter stimulering. Enzymet er en serinprotease men har ingen immunologisk likhet med serinproteasene i koagulasjonssystemet eller i leukocytter. Elastase-1 hydrolyserer elastinproteiner i tarmen. Konsentrasjonen i feces korrelerer med konsentrasjonen i duodenalsekret. Enzymet brytes ikke nevneverdig ned i fordøyelseskanalen og er stabilt flere dager ved romtemperatur. Fordi målingen baseres på monoklonale antistoff forstyrres den ikke av enzymsubstitusjonsterapi.

Indikasjoner 

Mistanke om eksokrin pankreassvikt, som for eksempel kan forekomme ved cystisk fibrose eller kronisk pankreatitt.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
10 mL feces (ca. en spiseskje). Uttalt vandig feces er ikke egnet som prøvemateriale.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn

  • 200-500 μg elastase-1/g feces

 

Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Kliniske beslutningsgrenser 

< 200 μg elastase-1/g feces tyder på eksokrin pankreassvikt. Beslutningsgrensen er brukt både hos barn og voksne, se referanselisten.

Tolkning 

Kun lave verdier har kjent klinisk betydning og sees ved eksokrin pankreasssvikt. Sensitiviteten for å påvise alvorlig eksokrin pankreassvikt er oppgitt til å være mellom 82-100 %. Ved moderat pankreassvikt angis sensitivitet mellom 33 -100 % og ved mild pankreassvikt oppgis sensitivitet mellom 0-65 %.

 

Normale verdier utelukker ikke en mild eller moderat funksjonssvikt.

 

Feilkilder

Analysen har dårlig spesifisitet ved diaré/ikke formet avføring (fortynningseffekt). Det er også oppgitt at testen skiller dårlig mellom pankreatisk og intestinal malabsorpsjon. Lave verdier er også beskrevet hos pasienter med malabsorpsjon av andre årsaker.

Referanser 

  1. Lankisch PG. Now that fecal elastase is available in the United States, should clinicians start using it? Curr Gastroenterol Rep. 2004 Apr;6(2):126-31. doi: 10.1007/s11894-004-0039-9. PMID: 15191690.
  2. Vanga RR, Tansel A, Sidiq S, El-Serag HB, Othman MO. Diagnostic Performance of Measurement of Fecal Elastase-1 in Detection of Exocrine Pancreatic Insufficiency: Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Aug;16(8):1220-1228.e4. doi: 10.1016/j.cgh.2018.01.027. Epub 2018 Jan 31. PMID: 29374614; PMCID: PMC6402774.
  3. Beharry S, Ellis L, Corey M, Marcon M, Durie P. How useful is fecal pancreatic elastase 1 as a marker of exocrine pancreatic disease? J Pediatr. 2002 Jul;141(1):84-90. doi: 10.1067/mpd.2002.124829. PMID: 12091856.
  4. Wieczorek-Filipiak M, Drzymała-Czyż S, Szczepanik M, Miśkiewicz-Chotnicka A, Wenska-Chyży E, Moczko JA, Walkowiak J. Fecal elastase-1 in healthy children up to 2 years of age: a cross-sectional study. Dev Period Med. 2018;22(2):123-127. doi: 10.34763/devperiodmed.20182202.123127. PMID: 30056398; PMCID: PMC8522897.
  5. Gullo L, Graziano L, Babbini S, Battistini A, Lazzari R, Pezzilli R. Faecal elastase 1 in children with cystic fibrosis. Eur J Pediatr. 1997 Oct;156(10):770-2. doi: 10.1007/s004310050709. PMID: 9365065.
  6. Walkowiak J, Nousia-Arvanitakis S, Cade A, Kashirskaya N, Piotrowski R, Strzykala K, Kouniou M, Pogorzelski A, Sands D, Kapranov N. Fecal elastase-1 cut-off levels in the assessment of exocrine pancreatic function in cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2002 Dec;1(4):260-4. doi: 10.1016/s1569-1993(02)00096-6. PMID: 15463824.
  7. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5969&key=144554
  8. https://gastroenterologen.no/2017/01/norsk-veileder-for-diagnostikk-og-behandling-av-kronisk-pankreatitt/