Urethraprøve

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

 

NB!

Prøvetakingsutstyr 

Til undersøkelse av seksuelt overførbar infeksjoner (Veneria-PCR):

 

Kun dyrknig, ikke PCR-undersøkelser:

Utførelse 

Penselen føres inn i urethra og roteres i 3-5 sekunder. Unngå vannlating i minst en time forut for prøvetakingen.

Prøvebehandling 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.