Analyser

Blodkultur (bakterier og sopp)

01.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

 • Utredning av akutte, subakutte eller kroniske infeksjonstilstander.
 • Utredning av feber av ukjent årsak.
 • Oppfølging:
  • ved ukjent infeksjonsfokus
  • ved nyoppståtte symptomer
  • ved manglende bedring etter 72 t behandling
  • etter 48 timer ved påvist Staph aureus/sopp i tidligere blodkultur
  • ved endokarditt og fokus i abdomen, abcesser eller CNS
  • dersom pasienten har SVK, pacemaker, mekaniske hjerteklaffer el
  • ved mistanke om resistensutvikling

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Oppgi klinisk relevant informasjon på rekvisisjonen for å sikre optimal inkuberingstid og tolking av prøvesvar.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

 • Må transporteres fortløpende for inkubering i blodkulturskap etter prøvetaking.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av bakterier og sopp i blod ved hjelp av et blodkultursystem.

Utførende laboratorium 

Blodkulturinkubator på alle 4 sykehus.

 

Viderearbeid ved positiv blodkultur:

 • Volda og Ålesund sykehus: Laboratoriet i Ålesund
 • SNR: Laboratoriet i Molde

 

Svar 

Taksonomi (mikrobenavn, subtype osv) og resistensbesteelse.

 

Positive blodkulturer ringes ut fortløpende til sekundærvakt ved kliniske avdelinger, råd om videre antibiotikabehandling medfølger.

Negative svar rapporteres ved endt inkubasjonstid.

Svartid 

 • De fleste mikrober vokser i blodkulturmedium innen 48 timer
 • Negative prøver besvares når inkubasjonstiden er over, som regel etter 5-7 dager
 • Inkubasjonstiden kan forlenges inntil 14 dager dersom det er mistanke om sakte-voksende bakterier

Tolkning 

Lege ved mikrobiologsik avdelonig vil gjennomgå pasientens jounla sykehistorie og gi en vurdering med take på funnets relevans. Funn tolket som sikker foruresning vil ikke altid rapporteres/ringes.

Merknader 

Hvor ofte bør det tas blodkulturer?

1. Utredning av akutte infeksjonssykdom som f.eks sepsis, meningitt, pneumoni og pyelonefritt:

 • To sett ved innleggelse

 

2. Utredning av endokarditt bør det tas 3 sett blodkulturer:

 • To sett ved innleggelse
 • Ett sett 1-2 timer senere

 

3. Ved mistanke om systemisk soppinfeksjon bør det tas 3 sett blodkulturer. Tas alle på samme tidspunkt. Dette gjelder som regel immunsupprimerte pasienter, pasienter som har fått langvarig antibiotikabehandling. og/eller har gjennomgått abdomional kirurgi.