Syre-base vurdering - kompensering

29.03.2017Versjon 1.0

Generelt 

Hvordan regne ut kompensatoriske endringer ved S-B forstyrrelser?

Det er praktisk å kunne regne ut hva som er en forventet respons til akutte og kroniske syre-base forstyrrelser. Det følgende er seks enkle regler som kan brukes for å sjekke om enten CO2 eller HCO3 respons er i det forventede området, eller om det forligger andre mer sjulte forstyrrelser.

 

1. Forventet HCO3 ved akutt respiratorisk acidose

HCO3 øker ca 0,8 mmol/l for hver kPa med paCO2 > 5,3 kPa

Forventet HCO3 = 24 + (pCO2- 5,3)/1,33

 

Økt CO2 gir skifte i likevekt mellom CO2 og HCO3 med økt HCO3. En rent fysiokjemisk respons som kommer umiddelbart.

 

2. Forventet HCO3 ved kronisk respiratorisk acidose

HCO3 øker med 3 mmol/l for hver kPa med pCO2 > 5,3 kPa

Forventet HCO3 = 24 + 4 x ((pCO2- 5,3)/1,33)

 

Pga den renale kompensering med økt reabsorbsjon av HCO3 blir forventet respons økt, og pH stiger.

 

3. Forventet HCO3 ved akutt respiratorisk alkalose

HCO3 senkes med 2 mmol/l for hver kPa med pCO2 < 5,3 kPa

Forventet HCO3 = 24 - 2 x ((5,3 -pCO2)/1,33)

 

4. Forventet HCO3 ved kronisk respiratorisk alkalose

HCO3 senkes med 5 mmol/l for hver kPa med pCO2 < 5,3 kPa

Forventet HCO3 = 24 - 5 x ((5,3 -pCO2)/1,33)

 

Grensen går som regel ved 12 - 15 mmol/l HCO3

 

5. Forventet pCO2 ved akutt metabolsk acidose

Forventet pCO2 endring kan kalkuleres fra formelen

Forventet pCO2 = ((1,5 x HCO3) + 8)/7,5 range ± 0,25

 

Maksimal kompensering kan ta 12-24 timer, og nedre grense er som regel 1,33 kPa.

 

6. Forventet pCO2 ved akutt metabolsk alkalose

Forventet pCO2 endring kan kalkuleres fra formelen

Forventet pCO2 = ((0,7 x HCO3) + 20)/7,5 range ± 0,66

 

Variasjonene er vanligvis større ved denne beregningen.

 

NB! alle enheter er SI enheter med kPa og mmol/l

 

Det kan også være greit å huske på at normalt endrer pH og pCO2 seg på følgende vis:

  • For hver endring i pCO2 på 1,33 kPa (10 mmHg) endrer pH seg 0.08 enheter
  • Ved økning i pCO2: - 0,08 og ved stigning + 0,08