Bakgrunn, diagnostikk og tabeller

23.11.2020Versjon 1.1Forfatter: Thomas Rajka, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Inger Marie Drage, Nils Oddvar Skaga

Generelt 

Plass 3 (i midten) på Traumestua er spesielt tilrettelagt for mottak av barn.

Bakgrunn 

Stumpe traumer ved fall- og trafikkskader er hyppigste årsak til alvorlige skader hos barn (alder < 18 år). Spesielt for barn under 2 år er påført skade en viktig årsak å tenke på, men relativt få med denne skadebakgrunn tas i mot av traumeteamet. Se også Akutt koronarsyndrom (Behandling av STEMI).

Diagnostikk 

Initial vurdering og behandling følger i store trekk retningslinjene som for voksne, men barns forskjellige anatomi og fysiologi fører til at en må ta enkelte forhåndsregler. Trangere luftveier, mykere thorax, mer trettbar respirasjonsmuskulatur samt et fiksert slagvolum hos de minste barna gjør at barn raskere får respirasjons- og sirkulasjonssvikt. På tross av dette kan barn miste opptil 40 % av sitt blodvolum uten at blodtrykket synker. Tachycardiresponsen er uttalt helt opp til 45 % blodtap. Ved ytterligere blodtap utvikles bradycardi og dekompensasjon, og situasjonen er livstruende.

Viktige tabeller 

Beregning av kroppsvekt basert på kjent alder:

0-12 mnd: (0.5 x alder i mnd.) + 4 = vekt i kg
1-5 år: (2 x alder i år) + 8 = vekt i kg
6-12 år: (3 x alder i år) + 7 = vekt i kg

 

Tubestr; ID (Microcuff)

3.0 mm > 3 kg til < 8 mnd.
3.5 mm 8 mnd. til 2 år
4.0 mm 2-4 år
4.5 mm 4-6 år
5.0 mm 6-8 år
5.5 mm 8-10 år
6.0 mm 10-12 år
6.5 mm 12-14 år
7.0 mm 12-16 år

Tubelengde oralt: Alder/2 + 12

Ventilasjon: tidalvolum 5-8 ml/kg

 

Resuscitering

Adrenalin 0.1 mg/ml

10 μg/kg iv./IO (intraossøs)

Defibrillering

4 J/kg

Cordarone 50 mg/ml

5 mg/kg iv./IO

 

Hvis iv. tilgang ikke er oppnådd innen 60 sek., benytt intraossøs tilgang (IO), utstyr ligger i skap B plass 3.

 

Vitale parametre (normalverdier) for barn i ulik aldersgrupper. 

Alder

Hjertefrekvens

Syst. BT

(mm Hg)

Resp. frekvens

Blodvolum

(ml/kg)

< 1 år < 160 > 60 < 60 85
1-2 år < 150 > 70 < 40 80
3-5 år < 140 > 75 < 35 75
6-12 år < 120 > 80 < 30 75
> 12 år < 100 > 90 < 20 75

Basert på ATLS Student Course Manual 2008.

Spesielle forhold 

Manglende samarbeid kan vanskeliggjøre vurderingene. Snakk med barnet og forklar hva som skal skje, hovedregelen er at pårørende får være tilstede sammen med barnet.


Vurdér om undersøkelser kan vente/sløyfes hos fysiologisk normale barn (eks.: rektaleksplorasjon, blodprøver, kateter).


Vurdér om kapillære prøver kan erstatte venøse prøver.


Bradykardi hos barn skyldes nesten alltid dårlig oksygenering pga. utilstrekkelig ventilasjon eller hypovolemi.


Prinsippet om hypotensiv væskeresuscitering brukes også hos barn.


Ved behov for innganger ha lav terskel for bruk IO. tilgang. Væskebehandling og transfusjon av barn med alvorlig skade vurderes initialt etter samme prinsipper som hos voksne.


Massiv blødningsprotokoll brukes også hos barn.


Glasgow Coma Scale (GCS) score kan også brukes hos barn, men hos barn < 4 år brukes primært Childrens Coma Scale.


Barn som er fullvaksinert etter norsk vaksinasjonsprogram er beskyttet mot tetanus til de er 17 år.


Bruk av afipran mot kvalme er ikke anbefalt, bruk ondansetron. 

 

GCS hos barn

GCS Pediatric-GCS
Øyeåpning
Spontant Spontant 4
Tiltale Tiltale 3
Smertestimulering Smertestimulering 2
Ingen Ingen 1
Verbal respons
Orientert Babler 5
Forvirret Irritabel gråt 4
Usammenhengende Skriker ved smertestimulering 3
Uforståelig Ynker ved smertestimulering 2
Ingen Ingen 1
Motorisk respons
På oppfordring Normale spontane bevegelser 5
Lokaliserer smerte Avverger ved berøring 4
Avverger Avverger smertestimulering 3
Patologisk fleksjon Patologisk fleksjon 2
Patologisk ekstensjon Patologisk ekstensjon 2
Ingen Ingen 1