Diagnostiske rutiner

27.03.2017Versjon 1.0

Røntgen 

Intensiv og oppvåkning har eget røntgenapparat primært beregnet på rtg. thorax. Andre undersøkelser (unntak ultralyd) må utføres på røntgenavdelingen. For alle røntgenprosedyrer fylles ut egen rekvisisjon. Rtg. thorax er den undersøkelsen vi bruker mest, og inngår i diagnostikk av lungeproblem (pneumoni, ARDS, atelektase, thoraksskade etc). Undersøkelsen brukes også ved/etter følgende prosedyrer.

  • intubering (tubeleie)
  • innleggelse av SVK eller PA kateter (kateterleie og komplikasjoner)
  • trakeostomi
  • pleuratapping og pleuradrenasje

 

Rutinebruk av rtg thoraks ved tubebytte eller innleggelse av SVK hos voksne kan diskuteres. Hvis slik prosedyre foregår raskt og ukomplisert, og klinikken taler for en vellykket prosedyre, kan undersøkelsen sløyfes. Husk å dokumentere klinisk kontroll i et journalnotat som erstatning.

 

Hvis prosedyren har vært vanskelig, tatt lang tid eller ført til åpenbare komplikasjoner under utførelse, skal alltid rtg. thoraks tas som kontroll.

 

Røntgenbilder kan granskes på alle sykehus PC`er vha PACS-Web.

 

Pulmonal angio og hjertekateterisering uføres på SPU (hjerteavd). Andre angiografier utføres på røntgenavdelingen.

CT/MR 

Vi har egen mobil CT til cerebrale undersøkelser. Pasienter hvor CT-cerebri med stor grad av sannsynlighet vil bli nødvendig skal da legges på rom 118. Røntgenavdelingens personale vil operere CT maskinen. De fleste cerebrale CT kan tas på intensiv, men hvis problemstillingen er global hypoksi gir stasjonær CT på rtg bedre bilder og pasienten bør undersøkes der (Ref. Jostein Kråkenes). Forøvrig utføres CT på røntgen lab 8/9 (CT) og lab 6/7 (MR). Rekvisisjon via PAS-EPJ, men ansvarlig røntgenlege bør også kontaktes muntlig (call 9-2391), ved stor grad av hast. De fleste slike undersøkelser er av hode, buk eller thoraks. Multitraumer skal (forutsatt at de er stabile) ta «helkropps CT» når de er på CT lab. Dette sparer tid, og kan gi god oversikt over organ en «ikke hadde tenkt på». Husk sjekkliste for MR, og at kun eget overvåkingsutstyr og egen transportrespirator (MR kompatibel) som tåler magnetfelt skal brukes inne på laboratoriet.

Ultralyd 

Intensiv har eget portabelt ultralydapparat, først og fremst beregnet på "bedside" diagnostikk av pleuravæske (før punksjon) og til visualisering av kar. Vanligvis utfører legene på intensiv sine egne ultralydprosedyrer, men i spesielle tilfeller kan en be om hjelp fra vakthavende røntgenlege. Husk å dokumentere funn i et journalnotat! Nytt apparat fra april 2012.

Bronkoskopi (fleksibelt) 

Kan utføres av intensivseksjonens egne leger (hvis vedkommende har erfaring med prosedyren). Seksjonen har et eget bronkoskop som kan brukes. Ofte får vi hjelp av av lungeavdelingens leger. Indikasjoner for bronkoskopi er terapeutisk ved atelektase/sekretstagnasjon og dårlig oksygenering/ventilering. Brukes lungeavdelingens leger lages intern spesialisthenvisning, og en tar muntlig kontakt med vakthavende lungelege (calling 9-3550/51). De bringer med seg eget utstyr. Vi må ha minst tube nr. 8 (oralt plassert) for samtidig bronkoskopi og ventilasjon. Det finnes et spesialadapter beregnet på samtidig ventilasjon og bronkoskopi, også for de lukkede sugesystemene vi har. God overvåkning av oksygenering/BT og EKG er nødvendig under prosedyren. Pasienten skal være godt sedert og analgesert.

Steril børsteprøve 

Er avdelingens rutine ved prøvetaging fra luftveiene. En beskyttet, steril børste føres blindt ned gjennom tube/trakeotomi. Børsten klippes etter prøvetagning sterilt ned i eget medium for transport direkte til LKB.

Ekkokardiografi 

Det er en målsetting at alle intensivleger skal kunne elementær ekkokardiografi (FATE). Der det ønskes en grundig vurdering av hjerteavdelingen (poliklinikken på dagtid, vakthavende cardiolog på vakt) rekvireres dette på vanlig måte og det kan tas muntlig kontakt med lege som skal utføre prosedyren. De fleste pasienter med sviktende hjertefunksjon bør vurderes med ekkokardiografi.

Gastroskopi 

Utføres vanligvis «bedside» på intensiv. Medisinsk undersøkelse har utstyr som kan flyttes på. Det skrives spesialisthenvisning, og tas samtidig kontakt med medisinsk undersøkelse på tlf.72130. Både diagnostisk (ulcus) og terapeutisk (sclerosering/hemostase, plassering av sonder til enteral ernæring, (PEG) endoskopi er aktuelt. Kontakt vakthavende gastroenterolog: 9-3603

Indirekte kalorimetri 

For tiden har vi ikke utstyr til dette

Blodgassanalysator 

Avdelingen har eget apparat til blodgassanalyse inklusive målt oksygenmetning, methemoglobin og Hb-CO (ABL 520). Apparatet kan også måle laktat, elektrolytter, ionisert Ca og glukose. Daglig vedlikehold fra LKB som også kjører kvalitetskontroller.

Referanser 

  1. Om basal ekkokardiografi for anestesi og intensivleger se: www.fate-protocol.com