Analyser

Pneumocystis jirovecii DNA

23.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni hos immunsupprimerte pasienter. Se også Pneumocystis jirovecii.

Prøvemateriale 

Prøve i sterilt prøveglass.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. Rask transport til laboratoriet er viktig.

Undersøkelsesprinsipp 

Semikvantitativ påvisning av P. jirovecii DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Laboratorier vil ofte svare ut semikvantitativt (f.eks. lav soppmengde/høy soppmengde) eller angi sterkt/svakt positiv PCR.

Positive funn blir ofte ringt til rekvirent, angi derfor telefonnummer på rekvisisjon.

Svartid 

Hverdager/lørdag: Svar samme dag eller dagen etter dersom prøven er på laboratoriet før 09:00. Vil bli tilgjengelig som vaktanalyse ila 2022.

Tolkning 

Analysen kan ikke skille sikert mellom kolonisering og aktuell infeksjon. Funn må alltid sammenholdes med klinikk og radiologiske funn.

Sterkt positiv PCR/høy soppmengde kan tale for aktuell infeksjon.