Analyser

Aspergillus DNA

  Sendeprøve: Oslo Universitetssykehus
11.06.2024Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om invasiv aspergillusinfeksjon.

Analysen benyttes i de tilfeller der en mer sensitiv analyse eller et raskt svar er påkrevet, enn det som er mulig ved dyrkning.

Prøvemateriale 

  • Bronkialskyllevæske, finnålsaspirat, Biopsimateriale og andre presumptivt sterile materialer
  • Analysen kan utføres i Serum, men aspergillus galaktomannan antigen foretrekkes
  • På utvalgte pasienter kan annet luftveismateriale også undersøkes
  • Optimalt prøvevolum ved flytende materiale er minimum 500 µl, vevsbiter bør være minimum 5x5x5 mm

Oppbevaring og forsendelse 

Pga fare for kontaminasjon med soppsporer anbefales det å sende uåpnet prøveglass for analysering.

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved -25ºC.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Aspergillus sp DNA og Aspergillus fumigatus DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Tolkning 

Aspergillus sp DNA påvist og Aspergillus fumigatus DNA påvist:
"Aspergillus fumigatus DNA påvist. Funnet må sees i relasjon til klinikk og annen utredning da A.fumigatus sporer og DNA kan være uttrykk for kolonisering eller også kontaminasjon av prøven."

 

Aspergillus sp DNA ikke påvist og Aspergillus fumigatus DNA påvist:

Besvares som over, da Aspergillus sp PCR er mindre sensitiv for A.fumigatus enn A.fumigatus PCR og kan bli negativ når det er lite DNA tilstede i prøven.


Aspergillus sp DNA påvist og Aspergillus fumigatus DNA ikke påvist:

"Aspergillus sp DNA påvist, sannsynlig IKKE A.fumigatus. Funnet må sees i relasjon til klinikk og annen utredning da Aspergillussporer og DNA kan være uttrykk for kolonisering eller også kontaminasjon av prøven."

Merk at DNA fra Penicillium sp. kan kryssreagere i Aspergillus sp. PCR analysen.


Aspergillus sp DNA ikke påvist og Aspergillus fumigatus DNA ikke påvist:

"Aspergillus DNA ikke påvist".

Merknader 

Analysene kan utføres kvalitativt i serum, men Aspergillus galaktomannan antigen er pt en mer sensitiv metode i dette prøvematerialet.