Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Epstein-Barr virus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.7Forfatter: Grete A.Birkeland Kro, Fredrik Müller, Gry N. DrønenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Overvåkning av EBV infeksjon hos immunsupprimerte
  • Utredning ved alvorlige former for EBV infeksjon

Prøvemateriale 

EDTA fullblod og spinalvæske.

Normalt 800 μL.

For andre materialer, se: Epstein-Barr virus DNA.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvehåndtering og forsendelse 

Se det enkelte prøvemateriale:

EDTA fullblod og spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Ved påvisbart virus DNA angis tallverdi i IU/mL.

Inkonklusiv.

Svartid 

1-5 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 22,0%.

Usikkert måleområde ±0.3 log (dvs ± ca 2 x verdi).

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 29.03.23

Tolkning 

Kvantiterbart område: 1000 IU/mL - 1 000 000 IU/mL.

EDTA fullblod:

Resultat i IU/mL

Tolkning
Ikke påvist < 110 EBV ikke påvist.
Påvist < 1000 Lar seg ikke kvantitere fordi antall enheter er lavere enn kvantiterbart område. Oftest uten klinisk betydning.

1000 - 50000

Moderat virusmengde. Klinisk betydning avhengig av grunnsykdom.

> 50000

Høy virusmengde, ofte klinisk betydning.

Spinalvæske:

Resultat i IU/mL

Tolkning

Ikke

påvist

< 110 EBV ikke påvist.
Påvist < 1000

EBV påvist.

Lar seg ikke kvantitere fordi antall enheter er lavere enn kvantiterbart område.

Betydningen av funnet vurderes av lege ut fra kliniske opplysninger.

>1000

EBV påvist.

Betydningen av funnet vurderes av lege ut fra kliniske opplysninger.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.