Analyser

Bordetella pertussis/parapertussis (kikhoste) DNA

09.05.2023Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om kikhoste (symptomvarighet under 4 uker).

Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker: Bordetella pertussis/parapertussis (kikhoste) DNA

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG (St.Olav)

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG (St.Olav)

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Ålesund: Innlagte pasienter ved barneavdelingen, som del av akutt luftveispanel.

Molde: Innlagte pasienter ved SNR og prøver fra primærhelsetjenesten.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

Samme dag eller dagen etter mottatt på laboratoriet.

Tolkning 

Bordetella pertussis (kikhoste) DNA påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.

Merknader 

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.