Analyser

Zikavirus RNA

  Sendeprøve: FHI
23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon 

Opphold i land med Zikavirus og symptomer på zikafeber, Guillain-Barrés syndrom eller andre nevrologiske komplikasjoner.

Prøvemateriale 

Fullblod eller urin.

Undersøkelsesprinsipp 

PCR

Utførende laboratorium 

FHI