Høsting av caput til ZA-studie

12.03.2024Versjon 1.0Forfatter: Christine Røde BrenneGodkjent av: Kari L. Baadstø (avd.sjef operasjon)Godkjent dato: 2023-09-21

Fremgangsmåte 

Prosedyren benyttes ved pasienter som er inkludert i ZA-studien.

 

  • Caput femoris deles i to, slik bildet viser, og legges på sprit i benbankboks.

  • Lokket merkes med NPR eller personnummer og legges i benbankfryser.
  • Skjema på lokket til benbanken fylles ut. Dato og signatur i feltet markert til venstre og antall i feltet til høyre.

 

Forberedelser av sprit:

  • 140 ml rektifisert sprit
  • 60 ml sterilt vann
  • totalt 200 ml ferdig blanding.