Caput Radii fraktur

20.09.2021Versjon 0.2Forfatter: Anders Grønsesth og Vera Halvorsen

Generelt 

Caput Radii frakturer står for 1 % av bruddene hos barn. Caput ossifiseres fra 4 år alder. Derfor oppstår frakturer hos skolebarn mens barnhagebarn oftere lukserer caput radii.

I frontalplan hos normalbefolkningen varier vinkelen mellom leddet og skaftet fra 0 til 15 grader. I sideplan varierer denne vinklen med - 5 grader til 3,5 grader.

Klinikk 

Fall på strak arm. Dette fører til et valgusstress i albuen som fører til fraktur i den metafysære delen av proximale radius. Dette kan føre til assosierte frakturer i mediale epikondyl, olecanon eller ulna distalt. Barnet har smerter i albuen og innskrenket supinasjon og pronasjon. Pasientene kan også ha håndleddsmerter som et resultat av forkortning av radius.

Diagnostikk 

RTG front og side av albue og underarm. CT kan brukes ved assosierte frakturer.

 

Alle skal undersøkes nevrologisk preoperativt og dette skal dokumenteres.

Behandling  

Konservativ behandling:

< 30 0 feilstilling mellom leddlinjen og skaftet. Høy gips i 1 uke. Kontroll med rtg. Kan belaste 1 kg med fri bevegelse de første 5 ukene. Etter dette kan du begynne og fullbelaste.

 

Operativ behandling

> 30 0 feilstilling: Man kan prøve lukket reposisjon i narkose. Det gjør man ved at albuen ligger i 90 0 fleksjon og radius er supinert. Operatør holder tommelen på caput radii mens man pronerer underarmen til caput ligger på plass. Får man en stabil stiuasjon kan man legge en gips og følge det konservative regimet.

 

TEN nagle: Bruk 2.0 mm nagle som man bøyer i enden. Fører denne inn fra distale laterale enden av Radius. Når man kommer til det proksimale fragmentet er det viktig og få tak i epifysen før man roterer og reponerer frakturen. Lenke til operasjonsmetoden.

 

Disse pasientene trenger ikke gips.

Kontroll 

  • 1 uke med rtg
  • 5 uker med rtg
  • 3 mnd uten rtg. Her kan man vurdere indikasjon for fjerne nagle.

Referanser 

  1. Beaty JH, Kasser JR (ed): Rockwood and Willkins’ Fractures in Children 9th ED , Lippincott Williams and Wilkins 2019.
  2. Martus, Orthopaedic Knowlage update: Pediatrics 5, AAOS 2016
  3. Principles of fracture remodeling in children, Wilkins, Injury 2005, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15652934