Koding digital hjemmeoppfølging

25.09.2023Versjon 0.2Forfatter: Marte Bleikelia AlviniussenGodkjent av: Jannicke S. KarlengenGodkjent dato: 2023-09-22

HENSIKT OG OMFANG 

  • Prosedyren beskriver rett koding av pasienter som følges opp digitalt.
  • Sikre korrekt rapportering.

ANSVAR/MÅLGRUPPE 

  • Sekretærer timebestilling og helsepersonell som følger opp pasienter digitalt.

HANDLINGER 

1.Koding ved inkludering (Utføres av Sykepleier)

Fyll ut konsultasjon som vanlig.

Følgende felter er viktig for korrekt rapportering og refusjon

Sted for aktivitet: Egen helseinstitusjon

Konsultasjonstype: Utredning eller behandling

Sett inn diagnosekode

Prosedyrekode: WMGA28

Takst: 201b

Merk! Taksten må registreres for at ISF-refusjon utløses.

 

2.Sykepleier sender internmelding til timebestillingen som setter pasienten opp i timebok på DIGKOD om 4 mnd.

 

3.Koding hvert tertial (hver 4 mnd) (Utføres av timebestilling revpol)

Registrer pasienten som møtt og fyll ut konsultasjon som vanlig.

Følgende felter er viktig for korrekt rapportering og refusjon

Sted for aktivitet: Egen helseinstitusjon

Konsultasjonstype: Indirekte pasientkontakt

Indirekte aktivitet: Teknisk episode

Sett inn diagnosekode

Prosedyrekode: WMGA28

Frikode: Ingen egenandel

Takst: 201b

Merk! Taksten må registreres for at ISF-refusjon utløses.

Når alle punkter er fylt ut som forklart over, trykkes det på nytt oppgjør knappen.

 

 

 

4.Ny kontakt om 4 mnd opprettes på DIGKOD i Dips

Kontroll 

Systematisk gjennomgang av kodekvalitet