Sår

15.05.2024Versjon 1.1

Innledning 

Alle sår har en årsak. Denne årsaken må identifiseres (Diagnosen må stilles) for at en skal kunne behandle såret.

 • Arterielle sår = Smertefulle, distale, ofte med nekroser og andre tegn på iskemi.
 • Venøse sår = Lite smerte, legger, deklive ødemer og tegn på venøs insuffisiens (staseeksem og pigmentforandringer distalt).
 • Postoperative sår = Nylig kirurgi.
 • Traumatiske sår = Historie med traume.
 • Trykksår = Nevropati med følelsesløshet og ofte deformiteter, på trykkpunkter, omkringliggende hyperkeratose.
 • Kreftsår = Tumorpreg evt. med sentral nekrose, spontant oppstått, dårlig behandlingsrespons.
 • Vaskulittsår = Smertefulle, ofte overfladiske, flekkvise, med fiolett randsone, forverring til tross for adekvat behandling.
 • Fistelsår = Oppstår som en blemme som sprekker over en underliggende infeksjon.
 • Sårinfeksjon = Mer rubor og sekresjon og langsommere tilheling enn forventet.
 • Rumperte tofi = Ved ledd, tofi også ved andre ledd, kjent urinsyregikt eller RA, synlig tofusmaterie.

 

Blandede sår kan inneholde komponenter av de ulike etiologiene. Det er da viktig å identifisere de ulike komponentene som er årsak til det sammensatte bildet. For eksempel diabetiske fotsår som i realiteten er infiserte nevropatiske trykksår med nedsatt sirkulasjon. Kroniske sår kan inneholde malign transformasjon.

Diagnostikk 

 • Tar sikte på å identifisere årsaken til såret og tilhelingspotensialet.
 • Anamnese og klinisk undersøkelse med beskrivelse og fotografi til journal.
 • Supplerende undersøkelse etter mistenkt etiologi.
 • Gjør alltid en vurdering av sirkulasjonen i og ved såret.
 • Ved infeksjonsmistanke gjør alltid debridement og grundig vasking før bakterieprøve.
 • Biopsi til histologisk og bakteriologisk undersøkelse ved tvil om etiologi.

Behandling  

Mest mulig kausal behandling.

 

Ved infiserte sår, målrettet antibiotika etter adekvate prøver i 3 uker.

 • Empirisk behandling ved overfladisk sårinfeksjon: Dikloksacillin 500mg x 4 i 3 uker.
 • Empirisk behandling av dyp fotsårinfeksjon uten osteomyelitt: Dikloksacillin 500mg X 4 + Ciproxin 750 mg x 2 (OBS nyrefunksjon) i 3 uker.

 

Ved fotsår med underliggende osteomyelitt, målrettet antibiotika etter adekvate prøver i 6-12 uker.

 

OBS ikke antibiotika > 3uker uten bløtvevskontroll (Tett hud)

 • Empirisk behandling av dyp alvorlig fotsårinfeksjon med osteomyelitt: Piperacillin/Tazobactam 4g x 4 til bakteriesvar.

 

Forbinding som bevarer passe fuktighet (Vanlig plaster, skumbandasje eller hyperabsorberende bandasje), bevarer sårkant (sink, Cavilon) og beskytter mot bakterieovervekst (sølv). Unngå strangulerende sirkulære forbindinger.

Kontroll 

Kontroll med evaluering og lokal sårrevisjon i hovedsak ikke oftere enn hver 4. uke (Øvrige kontroller i kommunehelsetjenesten). Sår skal i hovedsak tilhele innen 3 måneder.