Analyser

SARS-CoV-2 Antistoff - gjennomgått infeksjon

  Sendeprøve: St Olavs Hospital
07.03.2024Versjon 0.3

Indikasjon 

  • Spørsmål om gjennomgått SARS-CoV-2 infeksjon.
  • Analyserer nukleokapsid antistoff

 

Ikke eget for måling av antistoffer etter vaksinasjon.

Ved mistanke om aktuell/pågående infeksjon, anbefales SARS-CoV-2 RNA

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 500 µL.

Utførende laboratorium 

St Olavs Hospital

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Positiv

Analysen påviser både IgM og IgG og skiller ikke mellom aktuell infeksjon og infeksjon lenger tilbake i tid.

Det er ikke avklart i hvilken grad eller hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir immunitet.

Kryssreaksjon med antistoffer mot andre koronavirus kan ikke sikkert utelukkes.

 

Gråsone

Inkonklusivt resultat. Tidlig fase av infeksjon med lavt antistoffnivå, rest-antistoffer etter tidligere infeksjon eller uspesifikk reaksjon. Kontrollprøve anbefales om 3-4 uker, hvis diagnosen fortsatt er aktuell.

 

Negativ

Antistoffer kan tilkomme sent i sykdomsforløpet. Ved kortvarig sykehistorie anbefales kontrollprøve 3-4 uker etter symptomdebut.

Merknader 

OBS: Testen er ikke egnet til måling av vaksinerespons.