Distale femurfrakturer

03.04.2020Versjon 2.1Forfatter: Omar Thorsteinn Arnason

Innledning 

Brudd som involverer femur ved/distalt ved overgangen diafyse-metafyse.

 

Eldre kvinner: Lavenergi

Yngre menn: Høyenergi

Klinikk 

Hevelse/hematom, smerter, feilstilling, bløtdelsskader ved høyenergi.

Undersøk alltid nevrovaskulær status, særlig ved høyenergi-skader.

Diagnostikk 

 • Rtg front og side, hele femur.
 • CT for kartlegging av intraartikulære frakturer. 
 • CT for å diagnostisere udislokerte Hoffafrakturer.
 • 3-D rekonstruksjon ved mer komplekse frakturer.

Klassifikasjon 

Se AO klassifikasjonen.

 

Type A: Ekstraartikulære

Type B: Delvis intraartikulære (inkl. Hoffafrakturer)

Type C: Intraartikulære

Behandling  

De aller fleste distale femurfrakturer skal behandles operativt.

 

Operativ:

 • Plate og skruer:
  • Lateral Condylar Plate 4.5/5.0mm.
  • Følg vanlige prinsipper mtp relativt og absolutt stabilitet.
   • Lang plate bør brukes i de aller fleste tilfeller (A og C frakturer).
   • Kort plate kan brukes ved anatomisk reposisjon når platen fungerer som nøytralisasjonsplate (enkle A frakturer i godt bein).
   • Kort plate brukes når platen fungerer som buttress- eller antiglideplate ved en lateral B-fraktur.
  • Ved medial B-fraktur bør en annen plate brukes som buttress- eller antiglide plate. Lavprofilerte 3.5 mm plater/skruer er vanligvis tilstrekkelig.
  • Hoffafrakturer bør opereres med plate og skruer (2.7 mm eller 3.5 mm). I noen tilfeller er kan man kun bruke skruer.
 • Retrograd margnagle: 
  • Trigen Retrograde metanail.
  • Ved A frakturer.
  • Ved enkle C frakturer.
 • Overbroende ekstern fiksasjon:
  • Ved behov for midlertidig stabilisering:
   • Damage Control kirurgi, multitraume.
   • Bløtdelsskader og åpne frakturer (Gustilo Anderson II og III).
   • Høyenergi og komplekse frakturer.
  • Unngå "zone of injury" og plasser halvpinnene proksimalt på femurskaftet for å unngå konflikt med endelig osteosyntese
 • Kneprotese:
  • Ved stor grad av artrose.
  • Ikke rekonstruerbart brudd.

 

 

Noen eksempler:  

 

  

  

 

Konservativ:

 • Gips/ortose i spesielle tilfeller. 

  

Etterbehandling 

Belaste benets vekt i 6 uker, deretter gradvis økende belastning.  Full belastning 10-12 uker postoperativt avhengig av bruddtype og fiksasjon.

Full bevegelse tillates fra første postoperative dag.

Fragmin 5000 IE x 1 s.c. i 10-14 dager.

Kontroll 

Kontroll med rtg 6 og 12 uker postoperativt.  Kontroller utover dette tilpasses individuelt.

Komplikasjoner 

 • Infeksjon
 • Stivhet
 • Nonunion
 • Malunion
 • Posttraumatisk artrose
  • Pga trinndannelse
  • Pga aksefeil

Prognose  

Good/Excellent: 70-80%.