Analyser

ESBL-screening

11.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Alle sykehus har egne retningslinjer for ESBL, inkludert indikasjon for screening.

 

Folkehelseinstituttet har også god informasjon i Smittevernveilederen.

 

Indikasjon for screening (sammendrag)

  • Alle pasienter som blir overført fra sykehus utenfor Norden til et sykehus i Norge.
  • Alle pasienter som legges inn på sykehus og som har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene.
  • Tidligere påvist ESBL (dersom mer enn en mnd. siden forrige prøve).
  • Screening i forbindelse med utbrudd.
  • Screening av andre pasientgrupper kan være aktuelt. Konferer lokale prosedyrer, eller ta kontakt med lokal smittevernansvarlig (eventuelt lege på mikrobiologisk avdeling).
  • Screening av personell er ikke nødvendig.

Prøvemateriale 

Fæces eller prøve fra anus med synlig fæces i flytende transportmedium: eSwab fra COPAN (bilde); kan kombineres med VRE-screening.

Prøvetaking og behandling 

Se Screeningprøver (ESBL og VRE).

 

Prøve tas på eSwab fra Copan. Pensel plasseres i transportmedium, skaft brekkes av ved angitt merke og kork settes godt på.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøve på transportmedium skal oppbevares i kjøleskap.
  • Raskest mulig transport til laboratoriet.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på dyrkning på selektive medier, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon, eventuelt supplert med genpåvisning (sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)).

Svar 

  • Enterobacteriaceae med ESBLA og ESBLM.
  • Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter spp. med ESBLCARBA.

Tolkning 

Ved funn av multiresistente mikrober kan smitteverntiltak ut over basale smittevernrutiner være aktuelt. Veiledning om aktuelle smitteverntiltak kan finnes i lokal smittevernhåndbok, i Smittevernveilederen eller ved å kontakte smittevernpersonell eller spesialist i infeksjonssykdommer.

Nyttige lenker