Analyser

ESBL-screening

10.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Alle sykehus har egne retningslinjer for ESBL, inkludert indikasjon for screening.

Folkehelseinstituttet har også god informasjon i Smittevernveilederen.

 

Indikasjon for screening (sammendrag): 

  • Alle pasienter som blir overført fra sykehus utenfor Norden til et sykehus i Norge
  • Alle pasienter som legges inn på sykehus og som har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene
  • Tidligere påvist ESBL (dersom mer enn en mnd. siden forrige prøve)
  • Screening i forbindelse med utbrudd
  • Screening av andre pasientgrupper kan være aktuelt. Konferer lokale prosedyrer, eller ta kontakt med lokal smittevernansvarlig (eventuelt lege på mikrobiologisk avdeling)
  • Screening av personell er ikke nødvendig

Prøvemateriale 

Fæces eller prøve fra anus med synlig fæces i flytende transportmedium: eSwab fra COPAN (bilde); kan kombineres med VRE-screening.

Prøvetaking og behandling 

Se Screeningprøver (ESBL og VRE).

Prøve tas på eSwab fra Copan. Pensel plasseres i transportmedium, skaft brekkes av ved angitt merke og kork settes godt på.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøve på transportmedium skal oppbevares i kjøleskap.

Raskest mulig transport til laboratoriet.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på dyrkning på selektive medier, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon, eventuelt supplert med genpåvisning (sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)).

Svar 

Enterobacteriaceae med ESBLA og ESBLM.
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter spp. med ESBLCARBA.

Tolkning 

Ved funn av multiresistente mikrober kan smitteverntiltak ut over basale smittevernrutiner være aktuelt. Veiledning om aktuelle smitteverntiltak kan finnes i lokal smittevernhåndbok, i Smittevernveilederen eller ved å kontakte smittevernpersonell eller spesialist i infeksjonssykdommer.

Nyttige lenker