Analyser

Adenovirus DNA (fæces)

16.09.2022Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos barn og immunsvekkede pasienter.

Prøvemateriale 

 Avføringsprøve tatt med fecalswab; se Fæcesprøver.

Rekvirering  

Som del av analysepakke: Gastroenteritt; virus.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk (PCR).

Utførende laboratorium 

Ålesund: Som del av akuttpanel fæces for innlagte pasienter.

Molde: Som del av viruspanel for alle gastroenterittprøver fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten,

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

Lokale variasjoner vil forekomme.

Tolkning 

Kan finnes hos personer med ingen/lite symptomer. PCR vil ofte være positiv i en periode etter at man har blitt frisk,