Calvè-legg-perthes sykdom (CLP)

20.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Vera Halvorsen

Epidemiologi 

CLP er avaskulær nekrose av caput femoris av ukjent årsak. Flere av barna har vist seg å ha forsinket skjelettmodning. De kan være kortere ved fødselen, og de har som gruppe, økt forekomst av medfødte misdannelser. Insidens i Norge er ca. 9.2 per 100 000 per år.

Klinikk 

Symptomene, ofte intermitterende, er halting som blir verre etter aktivitet og smerter lokalisert til hofte, lår eller kne. Man finner så å si alltid redusert bevegelighet i hofteleddet, særlig for rotasjon. Det kan foreligge redusert muskelfylde i affiserte lår i enkelte tilfeller kan man se anisomeli (aktuelle ekstremitet kortest).

Diagnostikk 

Konvensjonell rtg.-undersøkelse gir nesten alltid diagnosen, men ved kort sykehistorie kan rtg. være negativ. De karakteristiske forandringene er caputnekrose i varierende omfang, ev. høyderedusert epifyse og fragmentering, redusert bentetthet eller cyster i metafysen og ujevnheter i acetabulum. Ultralyd kan avdekke synovitt og væske i leddet. MR gjøres når diagnosen er usikker og når symptomer, anamnese og klinikk ikke stemmer helt overens.

Klassifisering 

Utbredelsen av caputnekrosen klassifiseres etter 2-gruppe Catterall klassifikasjon (< eller > 50% caputnekrose), Catterall 1- 4, eller lateral pillar A, B, B/C border eller C. Det er ingen sammenheng mellom caputnekrosens utbredelse og klinikk. Hele sykdomssyklusen med nedbrytning, oppbygging og remodellering tar anslagsvis 2 år, men det kan være store variasjoner.

Behandling 

Fysioterapi anbefales ved redusert bevegelighet i hofteleddet (nesten alle har det). Antiflogistika og avlastning i perioder med smerter, halting. I enkelte tilfeller innleggelse og eventuelt plasterstrekk ved betydelige smerter som varer over et par-tre dager. Dette demper sannsynligvis synovitten. Barn som er 6 år eller eldre ved diagnosetidspunkt som rtg.ologisk har > 50% caputnekrose opereres med variserende proksimal femurosteotomi. Operasjonen bør gjøres innen 10-12 mnd. etter diagnose (før gjenoppbygningsfasen). Barna henvises da til Rikshospitalet.

Etterbehandling og kontroll 

Pasientene bør følges opp helt til tilheling, i starten med tremåneders eller halvårlige kontroller. Når klinikken roer seg, er det tilstrekkelig med årlige kontroller.

Komplikasjoner 

Anisomeli og coxartrose i ung voksen alder.

Prognose 

De viktigste prognostiske faktorer er: Utbredelse av caputnekrose (> eller < 50% ) og alder ved diagnose (bedre prognose under 6 år). Ved skjelettmodning kan hoften vurderes etter modifisert Stulbergklassifikasjon (caput rundt, ovalt, eller flatt) som gir prognose med hensyn til risiko for å utvikle artrose i ung alder. Noen får anisomeli (noen over 2 cm) pga. forkortning av collum og flatere caput. Den artikulotrochantære distansen kan bli svært kort og føre til endret biomekanikk rundt hofteleddet.

Differensialdiagnoser 

Serøs coxitt, lavgradig pyogen coxitt og osteomyelitt i proksimale femur er de mest aktuelle differensialdiagnosene. MR og lab vil kunne gi diagnostisk avklaring.

Referanser 

  1. Lovell and Winter's Pediatric Orthopaedics, Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed. 2014